Nyhed: Tryksager uden kræftfremkaldende CMR-stoffer

Det kommer måske som en overraskelse, men alle tryksager kan indeholde en række CMR-stoffer, der kan være sundhedsskadelige for mennesker. Med undtagelse af de Cradle to Cradle-certificerede tryksager fra f.eks. KLS PurePrint.

CMR er en lille forkortelse med store sundhedsmæssige konsekvenser. Bag den gemmer der sig en række stoffer, der er skadelige for mennesker. Forkortelsen står for Carcinogenic, Mutagenic og Reprotoxic (CMR) og dækker over stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæggene, gøre skade på fostre og nedsætte vores forplantningsevne. Med andre ord er det nogle af de stoffer, som er mest skadelige for vores sundhed, for de kan medføre langtidsvirkninger, der kan have dødelig udgang eller medføre permanente skader. Det lyder mærkeligt, men det er faktisk stadig ikke ulovligt at bruge en lang række af disse stoffer i tryksager og emballage – ganske vist i små mængder.

For at blive Cradle to Cradle certificeret, skal man fjerne alle stoffer der er konstateret skadelige for mennesker eller miljø. De er samlet på den liste der hedder ‘The Banned List of Chemicals’. Den proces er selve forudsætningen for certificeringen, og gav i 2015 KLS PurePrint prædikatet Bronze. Men herudover findes der yderligere stoffer, som er under mistanke for at være skadelige og sundhedsfarlige for mennesker, bl.a. CMR stofferne. Inden for det seneste år er det også lykkedes at fjerne disse stoffer, hvilket er en af årsagerne til, at KLS PurePrint nu kan glæde sig over at være certificeret på Sølv-niveau.