Spørgsmål og svar om Cradle to Cradle

Vi får ofte spørgsmål om Cradle to Cradle mærket. Vi har samlet en del af disse - sammen med svar, så du kan lære Cradle to Cradle Certified™ lidt bedre at kende. Ønsker du uddybning af svarene eller kildehenvisninger, så sig endelig til. Vi kommer også gerne og gennemgår tingene, og viser dig eksempler på vores bæredygtige tryksager og emballage. Har du selv andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på, så send en mail til beh@kls.dk, så kommer vi hurtigt tilbage til dig.

Hvad er Cradle to Cradle Certified™?

Cradle to Cradle Certified™ er et internationalt uafhængigt miljømærke. Se evt. beskrivelsen af mærket i bogen ”Mærk din forretning”, skrevet af bl.a. Jakob Zeuthen, der er miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv. Her står der:

”Den internationale certificeringsstandard Cradle to Cradle Certified™ Product Standard er et designconcept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi. Standarden administreres af den uafhængige organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute.”

Det nævnes også, at nogle af styrkerne er, at mærket er anerkendt af B-Corp, LEED, BREEAM og DGNB, hvilket bidrager til international synlighed. Organisationen omtales som inddragende og transparent.

Hvem står bag Cradle to Cradle?

Allerede i 1990’erne begyndte man at drøfte principperne omkring en vugge til vugge betragtning – Cradle to Cradle. Det store gennembrud kom i 2002, hvor den amerikanske arkitekt Willian McDonough og den tyske kemiker Michael Braungart udgav bogen: ”Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” eller på dansk: ”Cradle to Cradle – Rigdom og vækst uden affald”. Bogen kan stadig købes og kan bestemt anbefales.

Er Cradle to Cradle et privat amerikansk mærke?

Nej, det er det ikke. Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der administrerer certificerings-ordningen, er en uafhængig non-profit-organisation. Den opererer internationalt og har kontor i USA og Holland.

Hvorfor valgte KLS PurePrint Cradle to Cradle Certified™?

I vores bestræbelser på at blive Verdens grønneste trykkeri, søgte vi efter det miljømærke, som efter vores opfattelse er Verdens skrappeste og som bedst understøttede vores arbejde med at lukke kredsløb og skabe en cirkulær forretningsmodel uden affald. Vi ledte desuden efter et mærke, som ikke blot arbejder med grænseværdier for skadelige kemikalier og tungmetaller – men med nul tolerance over for disse stoffer. Cradle to Cradle Certified™ stiller desuden krav om løbende forbedring. Målet er, at produktet kun består af materialer, der er sunde for mennesker og miljø. Derfor blev det Cradle to Cradle Certified™.

Er det kun produktet der er Cradle to Cradle certificeret?

Nej, Cradle to Cradle Certified™ er et holistisk/helhedsorienteret mærke, som udover at tage højde for produktets egenskaber, også tager højde for alle andre forhold omkring produktion, underleverandører, samfundspåvirkning, CSR m.v. Man bliver certificeret på fem konkrete områder, nemlig

  • Materialesundhed
  • Genanvendelse af materialer
  • Brug af vedvarende energi og styring af CO2
  • Forvaltning af vandressourcer
  • Social ansvarlighed.

Cradle to Cradle arbejder tillige med fem certificeringsniveauer fra Basic, til Bronze, Sølv, Guld og Platin. KLS PurePrint er på Sølv niveau. Læs evt. mere på www.vuggetilvugge.dk

Blandt de mere konkrete tiltag kan nævnes, at KLS PurePrint bruger træ fra FSC Certificeret skovbrug i Europa, hvor der altid genplantes træer, når nogle fældes, vi bruger kun vedvarende energi fra bl.a. vores egen vindmølle, og vi kører i elbiler. Vi har været CO2 neutrale siden 2009.

Må der indgå skadelige kemikalier og tungmetaller i produktionen af en Cradle to Cradle certificeret tryksag eller emballage?

Produktet må ikke være produceret med tilsætning af nogen former for skadelig kemi. Cradle to Cradle har en nul-tolerance over for alt der kan skade mennesker eller natur. Andre miljøcertificeringer arbejder ud fra princippet om, at man skal deklarere at navngivne skadelige stoffer ikke indgår i produktet. Cradle to Cradle Certified™ tager udgangspunkt i, at det fuldstændigt skal klarlægges, hvad der er i produktet. Man skal kende alle ingredienser i produktet. Indledningsvist sikres, at produktet kan overholde ”Banned Lists of Chemicals". Dette er et basalt krav, som kun er tilstrækkeligt at overholde på det laveste niveau, Basic, som er et to-årigt læringsniveau, og som ikke giver ret til at mærke produktet med Cradle to Cradle logoet. Fra Bronze niveau skal alt indhold, som udgør 1/10.000 af produktets vægt (0,01 % eller 100 ppm) eller mere deklareres og vurderes efter skrappe kriterier.

Ofte indeholder produktet ingredienser fra typisk 4-5 underleverandørled, eller sagt på en anden måde så er vi helt tilbage til vores leverandørs, leverandørs, leverandørs, leverandørs leverandør for at kunne skaffe viden om alle kemikalier. KLS PurePrint er Cradle to Cradle certificeret på sølv niveau.

Går Cradle to Cradle Certified™ ind for genanvendelse af tryksager og emballage?

Ja, det er et af grundprincipperne i al cirkulær tankegang. Cradle to Cradle certificeringen foreskriver, at genanvendelse sker på højest mulige værdiniveau, hvilket i Danmark betyder, at papir og karton skal genanvendes så mange gange som muligt. Der findes i Danmark et velorganiseret retursystem, så naturlige træfibre genanvendes fem til otte gange, inden de brændes. Genanvendelsen af fibrene medfører, at de skal renses og forarbejdes inden genanvendelse, og det kræver kemikalier og energi til opvarmning. Det er i dag cirka 50-55 procent af fibrene, der genanvendes i Danmark. Resten brændes direkte eller forsvinder på anden vis. Når fibre har været i kontakt med fødevarer, må de ikke genanvendes, fordi de enten er opløste, eller der er risiko for bakterieforurening. KLS PurePrint anbefaler altid, at man benytter sig af genanvendelse, fordi det skaber den laveste miljøbelastning.

Er det vigtigt at tryksager og emballage er bionedbrydelige?

Materialer, der kommer i kontakt med fødevarer, må ikke genanvendes. Så i den situation er bionedbrydelighed det primære tilsigtede scenarie. Bionedbrydeligheden giver også en god garanti for, at materialer, der af den ene eller anden årsag ikke går til genanvendelse, ikke kommer til at tilføre naturen uønskede kemikalier og tungmetaller. Cradle to Cradle forskriver genanvendelse af produkterne på den mest hensigtsmæssige måde. Dog er det kun op til 55 procent af fibrene, der genanvendes i dag, hvorfor det er relevant også at sikre en miljørigtig behandling af resten.

Har Svanemærket lige så skrappe krav til skadelige kemikalier i tryksager som Cradle to Cradle?

Svanemærket har løftet mange brancher op på et miljømæssigt højere niveau. Svanemærket stiller krav, der i princippet skal kunne opnås af de bedste 30% i en branche. Når flere i en branche lever op til kravene, så er princippet, at kravene skærpes. Der stilles blandt andet krav om minimering af en række skadelige kemikalier. På det grafiske område er der opstillet en række grænseværdier for skadelige kemikalier i tryksager. Det sikrer efter KLS PurePrints mening ikke et produkt eller en produktion, der i tilstrækkelig grad er fri for skadelig kemi i produktionsprocessen. Cradle to Cradle-certificerede produkter skal som udgangspunkt overholde “Banned List of Chemicals”. Bevæger man sig op i certificeringen til Bronze-niveau eller højere, skal alle indholdsstoffer deklareres – hele vejen tilbage i produktionskæden til de rene råmaterialer.

På Sølv-niveau må produktet desuden ikke indeholde CMR-stoffer (stoffer der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret og/eller menneskets frugtbarhed), og på Guld-niveau skal man også udfase kemikalier, som man blot mistænker for at have en skadelig effekt på mennesker og miljø.
KLS PurePrint er Cradle to Cradle certificeret på sølv niveau.

Er KLS PurePrint kun Cradle to Cradle certificeret?

Nej, KLS PurePrint var et af de første trykkerier i Danmark, der opnåede Svanemærket i 1990’erne. Sidenhen er en FSC-certificering, en Klimaneutral certificering, ISO 14001, Global Compact-tilslutning og så Cradle to Cradle-certificeringen fulgt efter. Vi arbejder kontinuerligt med forskellige typer af dokumentation for at sikre, at vores bæredygtighedsprofil er veldokumenteret og understøttet af eksterne evalueringer og certificeringer. Miljømærkningerne har ikke været målet i sig selv, men er nødvendig dokumentation i KLS PurePrints miljøarbejde.

Findes der andre danske virksomheder der er Cradle to Cradle certificerede?

Ja, der findes i dag adskillige danske virksomheder som er Cradle to Cradle certificerede, bl.a. Egetæpper, Troldtekt, Dansign, Gabriel boligtekstiler, Kalk, KE Fibertec, Rheinzink, Derbigum og Dansk Wilton.

Findes der Eksempler på udenlandske Cradle to Cradle virksomheder og hvor udbredt er mærket?

Flere og flere udenlandske virksomheder arbejder med Cradle to Cradle principperne. Flere store brands er på listen med Cradle to Cradle certificerede produkter. L’Oreal har lanceret en Garnier hudplejeserie, G Star markedsfører “The most sustainable jeans ever”, Wolford er i juli 2018 kommet med en lingerie- og strømpeserie, og C&A sælger nu ”komposterbare t-shirts”. Der er globalt over 600 aktive Cradle to Cradle Certified™ certifikater, som omfatter ca. 10.000 certificerede produkter.

Hvor kan man læse mere om Cradle to Cradle?

Læs mere på Cradle to Cradle Products Innovation Institutes hjemmeside: https://www.c2ccertified.org/

Du kan også læse mere på dansk på https://vuggetilvugge.dk. Vugge til Vugge ApS er den eneste Cradle to Cradle Certified™ Accredited Assessment Body i Danmark.