Sustainia Living i Operaen!

Under temaet ’En sund livsstil i en bæredygtig verden’ vil Sustainia, som er Mandag Morgens grønne innovationscenter, sammen med Det Kongelige Danske Kunstakademi forvandle FN’s verdensmål til nye danske eksportmuligheder på linje med grøn teknologi.

De næste tre år vil Det Kongelige Danske Kunstakademi’s medarbejdere og 1.600 studerende fokusere på én samlende opgave: At udvikle løsninger på FN’s 17 verdensmål, de såkaldte Sustainable Development Goals, for en bæredygtig udvikling. Det skal samtidig skabe grobund for en ny dansk vækstsektor. Det sker med henvisning til, at der overalt i verden spores en hastigt voksende efterspørgsel på bæredygtige produkter og løsninger.

Ud over at begivenheden livestreames og kommunikeres gennem Sustainias sociale mediekanaler, bliver løsningerne udfoldet i en international publikation, og løsningerne vil senere blive præsenteret på en digital platform, der vil udgøre en global markedsplads for de bedste løsninger på en bæredygtig livsstil.

Projektet Sustainia Living lanceres den 8. februar 2017 kl. 20.00 ved en stor begivenhed i Operaen.

Operaen omdannes til et væksthus, et drivhus om man vil. Sustainia Living drivhuset er rummet hvor produkter og services som seriøst adresserer bæredygtighedsagendaen skal få lov at spire, gro og ultimativt vækste.

Dette års show har fokus på individet og forbrugeren. FNs bæredygtighedsmål skal formidles i et sprog forståeligt for alle forbrugersegmenter. Sustania Living Gardens vil vise produkter i organiske, frugtbare og planterige omgivelser så bæredygtighed let kan kommunikeres. Ambitionen er at få forbrugeren til at tage del i den bæredygtige omstilling. Efterspørgslen på økologi, bæredygtig mode, ren energi, miljøvenlig transport, sundere og færre kemikalier, bæredygtige finansinstitutter mm har aldrig været større. Det samme gælder forbrugernes frustration over mangel på bæredygtige produkter. Nu skal det vises en gang for alle, at produkterne allerede findes, og at flere er på vej.

KLS PurePrint har med udviklingen af verdens første biologisk nedbrydelige tryksager, helt uden skadelige kemikalier og tungmetaller, allerede vist, at det kan lade sig gøre at udvikle 100 % bæredygtige produkter, hvis man arbejder målrettet og dedikeret på at løse opgaven. KLS PurePrint arbejder sammen med Sustainia, som får produceret alle deres tryksager som PurePrint.

Vi udlodder 5 x 2 billetter til dette enestående arrangement. Send en mail til beh@kls.dk senest den 25. januar 2017 for at deltage i lodtrækningen. Vinderne vil få direkte besked.