Tre vigtige temaer på Folkemødet

Folkemødet på Bornholm er slut. Over 98.000 besøgende har deltaget i det åbne demokratiske forum, hvor politikere, borgere, erhvervsfolk og organisationer drøfter samfundets muligheder og udfordringer.

Udover de mange partipolitiske emner, var der i år tre vigtige temaer for fremtiden, som fik ekstra stor opmærksomhed.

Cirkulær økonomi

Det var spændende og opløftende at opleve, at der nu er mere fokus på cirkulær økonomi end nogensinde før. Debatter med bl.a. Miljøminister Esben Lunde Larsen, Erhvervslivets organisationer og de største erhvervsvirksomheder viser, at der nu er både et ønske om og en vilje til at arbejde for de reelt bæredygtige løsninger.

Meget tyder på, at cirkulær økonomi er det nye sort. Vi genbruger heldigvis på livet løs – til gavn for både miljøet og økonomien. Men kan vi gøre det endnu bedre? Kan vi blive endnu bedre til at benytte produkter der er biologisk nedbrydelige, og kan vi blive endnu bedre til at konstruere produkter, så de aldrig bliver til affald og de truede råstoffer kan bruges igen og igen? Arla kunne fortælle at området har højeste prioritet for dem, Dansk Retursystem arbejder hele tiden på at optimere genanvendelsen af flasker og andre produkter, og endelig opfordrede Dansk Erhverv alle til i fremtiden at tænke i cirkulære forretningsmodeller og samtidig overveje, om der er mulighed for også at tænke i service løsninger.

Kemien i dagligdagen

Bekymringen for konsekvenserne af skadelige kemiske stoffer havde også stor bevågenhed, og udover de farlige stoffer som allerede er kendte og accepterede som uønskede, tog en debat også fat om emnet ”Hormonforstyrrende stoffer – grund til bekymring?”

Flere og flere er bekymrede for hormonforstyrrende stoffer i pizzabakker, kasseboner eller regntøj. Er der grund til bekymring og hvordan vi skal forholde os til hormonforstyrrende kemi. Hvordan kan virksomheder, interesseorganisationer og forbrugere bidrage til at sikre beskyttelse mod hormonforstyrrende stoffer?

I debatten drøftede bl.a. Dansk Industri, Forbrugerrådet TÆNK, Det Økologiske Råd og Coop, hvordan vi skal håndtere disse stoffer, om vi skal lovgive på baggrund af formodninger, eller hvordan det skal håndteres. Der var enighed om, at det er afgørende for vores fremtid, at vi finder en løsning på, hvordan vi som forbrugere kan undgå disse stoffer.

FN’s 17 verdensmål

Et af de helt store temaer var FN’s 17 verdensmål, som blev vedtaget af FN’s generalforsamling i september. Næsten alle er enige om, at verdensmålene er forpligtende for Danmark, men der er stor forskel på opfattelsen af, hvordan og hvor hurtigt vi skal agere.

En af de prominente talere var Mogens Lykketoft, Formand for generalforsamlingen for FN, som kunne fortælle, at han efter vedtagelsen af målene har kunnet spore en optimisme og en vilje til at gøre noget, fra rigtig mange medlemslande - noget han ikke tidligere har oplevet i samme grad.

Men hvor forpligtende er de 17 verdensmål for Danmark? Er målene vigtige, og hvilken betydning har målene for borgere, virksomheder, kommuner og staten?

I en debat om hvordan virksomheder kan tage ansvar for klodens fremtid, drøftede bl.a. toneangivende virksomheder som Novozymes, ATP, IKEA og Bestseller hvor meget det forventes, at virksomhederne tager ansvar for en global bæredygtig udvikling. Alle var enige om at det også er virksomhedernes ansvar, og der blev opfordret til at alle virksomheder, store som små, tager stilling og beslutter sig for, hvor man hver især kan bidrage og gøre en forskel.

Efter tre meget inspirerende og givende dage, kan vi fra KLS PurePrint kun anbefale alle som interesserer sig for bæredygtighed og samfundsforhold at deltage på Folkemødet næste år!