DOWNLOADS

TRYCKPROFILER

Här kan du ladda ner våra rekommenderade ICC-profiler.

KLS print bygger på standarden ISO 12647-2 och vi använder därför ICC-profiler från European Color Initiative (eci.org), som producerar och underhåller de ICC-profiler som är standard bland europeiska tryckerier.

Skillnaden mellan dessa och Adobes standard ISO-profiler är i första hand att Adobes standardprofiler har en mycket hög maximal färgmängd (TAC), varför vi helt klart rekommenderar att man istället använder ECI:s.

Uppdaterad till version 2 // 07.01.2020.