DOWNLOADS

TRYCKPROFILER

Här kan du ladda ner våra rekommenderade ICC-profiler.

KLS print bygger på standarden ISO 12647-2 och vi använder därför ICC-profiler från European Color Initiative (eci.org), som producerar och underhåller de ICC-profiler som är standard bland europeiska tryckerier.

Skillnaden mellan dessa och Adobes standard ISO-profiler är i första hand att Adobes standardprofiler har en mycket hög maximal färgmängd (TAC), varför vi helt klart rekommenderar att man istället använder ECI:s.

Uppdaterad till version 2 // 07.01.2020.

KLS PUREPRINT

KLS PurePrint har en ambition att vara världens grönaste och mest hållbara tryckeri. Vi vill bidra till en bättre framtid för människor och natur. Detta ska ske genom en medveten tillämpning av det cirkulära tankesättet Cradle to Cradle och FN:s Globala mål.

 

Bording PurePrint AB
Mörsaregatan 20
254 66 Helsingborg
info@bording.se
+46 (0) 42 38 88 00

KLS PurePrint A/S
Jernholmen 42 A
2650 Hvidovre
KLS@KLS.DK
0045 3634 2900
CVR 13918783

FÅ TAG I OSS

Vi trycker allt i Danmark, på vårt tryckeri i Hvidovre. Vi har även en filial i Århus. Vi kommer gärna och berättar mer om våra produkter – och hur vi kan göra skillnad.

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad via våra sociala medier eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev, där vi regelbundet skickar inspiration och fall.