DOWNLOADS

TRYKPROFILER

Her kan du hente vores anbefalede ICC-profiler. 

KLS tryk baserer sig på standarden ISO 12647-2, og vi benytter derfor ICC-profiler fra European Color Initiative (eci.org), som fremstiller og vedligeholder de ICC-profiler, som er standard blandt europæiske trykkerier.

Forskellen på disse og Adobes standard-ISO-profiler er primært, at Adobes standardprofiler har meget høj maksimal farvemængde (TAC), hvorfor vi klart anbefaler at bruge ECI’s i stedet.

Opdateret til version 2 // 07.01.2020.