PUREPRINT - 100% BIOLOGISK NEDBRYDELIGT

Da vi udviklede PurePrint var målet, at produktet skulle være 100 % biologisk nedbrydeligt og skulle produceres helt uden nogen former for skadelige kemikalier og tungmetaller.

Det var en lang og tung proces, da alle kemikalier som indgår i produkterne skulle identificeres, så vi kunne sikre os, at der ikke var noget skadeligt indhold.

Det betød, at vi ofte måtte have kontakt til tre og fire leverandørled før vores egen leverandør for at få de nødvendige oplysninger. Men det lykkedes, og derfor kan vi med vores Cradle to Cradle certificering sikre, at uanset hvor vores tryksager ender, så efterlader de ikke noget skadeligt.

CRADLE TO CRADLE

Siden 2015 har KLS PurePrint været Cradle-to-Cradle-certificeret. Det er en helhedsorienteret miljøcertificering, som sikrer, at et produkt ikke forurener, ikke tærer på jordens ressourcer og indgår i naturens eget kredsløb. Tanken er, at produkterne cirkulerer i kredsløbet og genanvendes igen og igen. Det vil sige, at produkterne ikke resulterer i noget affald, og at de ikke er giftige for mennesker eller miljø. Det er også det, man kalder for cirkulær økonomi.

ISO 14001 miljøcertificering

Siden 1996 har KLS PurePrint arbejdet målrettet på at optimere alle miljømæssige aspekter i både vores processer og produktion. Og det er en proces, som ikke stopper. I dag er virksomheden certificeret i henhold til alle relevante miljømærker og -certificeringer. Med dem har vi sat målsætninger, og med dem kan vi dokumentere, at de er blevet opfyldt.

Det startede med Svanemærket i 1997 og miljøstyringscertifikatet ISO 14001 i 1999. Og i 2008 blev FSC-certificeringen (Forest Stewardship Council Certificaton) for bæredygtig skovbrug føjet til.

Bæredygtig produktion

KLS PurePrint har i mere end 10 år arbejdet målbevidst på at blive CO2-neutral. Hver eneste del af virksomhedens produktion og energiforbrug er blevet analyseret og kortlagt, og alle steder, hvor de kunne forbedres og optimeres, er det gjort. Allerede i 2009 lykkedes det KLS PurePrint at blive CO2-neutral som det første trykkeri i Skandinavien.

Miljøpriser

KLS PurePrint har igennem årene modtaget adskillige priser for det visionære arbejde med miljø og klima. Allerede i 2001 modtog virksomheden Hvidovre Kommunes Miljøpris for beslutningen om at ville være verdens grønneste trykkeri – og for at have lagt konkrete planer for at opnå den ambition.

Bæredygtig produktion

I 2015 blev KLS PurePrint Cradle-to-Cradle-certificeret på BRONZE-niveau baseret på virksomhedens håndtering af bæredygtighed i forhold til materialer, genanvendelse, vedvarende energi, sikring af vandressourcer og CSR. Ved dette års audit blev det dog klart, at arbejdet med bæredygtighed fortsat giver resultater. Derfor er KLS PurePrint nu certificeret på SILVER-niveau.

Den lille video om cirkulær økonomi og Cradle-to-Cradle er nu set over 1.500 gange på YouTube.

KLS PurePrint deltager i Future Food Innovation med projektet ”Bionedbrydelig fødevareemballage”

KLS PurePrint har i marts 2018 igangsat projektet ”Bionedbrydelig fødevareemballage”, som har opnået EU, og Regional medfinansiering igennem Future Food Innovation.

Projektet er et delprojekt i Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under Regionalfondsprogrammet tematisk mål 1, styrkelse af forskning teknologisk udvikling og innovation, prioritetsakse 1 Styrket innovation i SMV’er og investeringsprioritet 1.1 Innovation. På sigt er formålet at kunne skabe vækst og arbejdspladser.

Projektet skal udmønte sig i koncepter til nye produkter eller løsninger. Projektet vil derfor bestå af blandt andet udviklingsfasen med henblik på at udvikle første koncept for nye produkter eller løsninger. Herefter kommer testfasen, hvor konceptet testes og afprøves hos en relevant målgruppe, eksempelvis vores kunder og medarbejdere. Dertil foretages dueligheds- og sikkerhedstest. Og til sidst skal produktet ud på markedet.

Projektet udføres i samarbejde med Agro Business Park A/S, Region Midtjylland og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling