PUREPRINT - 100% ØKOLOGISK NEDBRYDELIGT

Selvom vi i Danmark er verdensmestre i at genanvende pap og papir, efterlader selv de mest miljøvenlige tryksager på markedet i dag et restprodukt på 25 procent, som indeholder skadelige kemikalier og tungmetaller, og som derfor skal opmagasineres på depoter.

Men vores Cradle-to-Cradle-certificerede trykmetode garanterer fuld bæredygtighed og 100 procent bionedbrydelighed i alle trykkeriets produkter og fremstillingsprocesser. Vi kalder det PurePrint.

CRADLE TO CRADLE

Siden 2015 har KLS PurePrint været Cradle-to-Cradle-certificeret. Det er en helhedsorienteret miljøcertificering, som sikrer, at et produkt ikke forurener, ikke tærer på jordens ressourcer og indgår i naturens eget kredsløb. Tanken er, at produkterne cirkulerer i kredsløbet og genanvendes igen og igen. Det vil sige, at produkterne ikke resulterer i noget affald, og at de ikke er giftige for mennesker eller miljø. Det er også det, man kalder for cirkulær økonomi.

ISO 14001 miljøcertificering

Siden 1996 har KLS PurePrint arbejdet målrettet på at optimere alle miljømæssige aspekter i både vores processer og produktion. Og det er en proces, som ikke stopper. I dag er virksomheden certificeret i henhold til alle relevante miljømærker og -certificeringer. Med dem har vi sat målsætninger, og med dem kan vi dokumentere, at de er blevet opfyldt.

Det startede med Svanemærket i 1997 og miljøstyringscertifikatet ISO 14001 i 1999. Og i 2008 blev FSC-certificeringen (Forest Stewardship Council Certificaton) for bæredygtig skovbrug føjet til.

Bæredygtig produktion

KLS PurePrint har i mere end 10 år arbejdet målbevidst på at blive CO2-neutral. Hver eneste del af virksomhedens produktion og energiforbrug er blevet analyseret og kortlagt, og alle steder, hvor de kunne forbedres og optimeres, er det gjort. Allerede i 2009 lykkedes det KLS PurePrint at blive CO2-neutral som det første trykkeri i Skandinavien.

Miljøpriser

KLS PurePrint har igennem årene modtaget adskillige priser for det visionære arbejde med miljø og klima. Allerede i 2001 modtog virksomheden Hvidovre Kommunes Miljøpris for beslutningen om at ville være verdens grønneste trykkeri – og for at have lagt konkrete planer for at opnå den ambition.

Bæredygtig produktion

I 2015 blev KLS PurePrint Cradle-to-Cradle-certificeret på BRONZE-niveau baseret på virksomhedens håndtering af bæredygtighed i forhold til materialer, genanvendelse, vedvarende energi, sikring af vandressourcer og CSR. Ved dette års audit blev det dog klart, at arbejdet med bæredygtighed fortsat giver resultater. Derfor er KLS PurePrint nu certificeret på SILVER-niveau.

Den lille video om cirkulær økonomi og Cradle-to-Cradle er nu set over 1.500 gange på YouTube.