PUREPRINT

FULL HÅLLBARHET

Med PurePrint får du produkter som är Cradle to Cradle-certifierade och producerade CO2-neutrala (klimatkompenserade – se här).

För att en PurePrint trycksak eller förpackning ska certifieras på minimum bronsnivå har vi varit tvungna att kartlägga alla ingredienser för att få dokumentation för att inga kemikalier eller tungmetaller från “Banned list of Chemicals” tillsätts någonstans i tillverkningsprocessen eller att CMR-ämnen finns i produkten. Målet är en produkt som uteslutande består av ämnen som kan komma in i en hälsosam cirkulation utan att skada människor och miljö. Vi rekommenderar att kompostera produkterna, vilket utnyttjar jordens resurser på bästa sätt, men produkterna är även biologiskt nedbrytbara. Det kallar vi full hållbarhet, och det var målet med vårt stora utvecklingsprojekt.

ETT STORT UDVECKLINGSPROJEKT

Utvecklingen av PurePrint tog initialt mer än 3 år för trycksaker och 4 år för förpackningar – och har kostat flera miljoner kronor. Lyckligtvis väckte projektet stor uppmärksamhet, så både Erhvervsstyrelsen, Grøn Omstillingsfond och Region Hovedstaden ställde utvecklingsmedel till förfogande för det banbrytande projektet.  Vi utvecklar ständigt nya hållbara produkter och tjänster.

NYA TRYCKFÄRGER OCH NYTT PAPPER

Det krävde utveckling av nya tryckfärger, nytt papper och nytt material för att säkerställa en produkt som var biologiskt nedbrytbar och så hållbar som möjligt. Det var ett mycket större projekt än vi hade räknat med. Under många år hade vi gjort allt för att vara så gröna som möjligt och vi hade bl.a. ISO 14001 miljöcertifiering, Svanen märkning, FSC och var CO2-neutrala (klimatkompenserade – se här). Men vi ville gå hela vägen. Därför startade vi ett samarbete med visionära pappersfabriker, kartongfabriker, färgfabriker mm för att utveckla våra hållbara produkter.

I MAJ 2015 LYCKADES DET

I maj 2015 producerade KLS PurePrint det första PurePrint-trycket. Det var en affisch för Carlsberg med den berömda Carlsberg-elefanten och det var tidigare miljöminister Ida Auken, CEO för Carlsberg Danmark Carsten Hänel och Hvidovre kommuns borgmästare Helle Adelborg som tillsammans tryckte på knappen.

CRADLE TO CRADLE

MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Sedan 2015 har KLS PurePrint varit Cradle-to-Cradle-certifierad. Det är en helhetsinriktad miljöcertifiering som har som mål att en produkt inte förorenar, inte förbrukar jordens resurser och ingår i naturens eget kretslopp. Tanken är att produkterna cirkulerar i kretsloppet och återanvänds om och om igen. Det betyder att produkterna inte resulterar i något avfall och att de inte är giftiga för människor eller miljö. Detta är också vad som kallas cirkulär ekonomi.

MER ÄN ETT PRODUKTMÄRKE

Cradle-to-Cradle är inte ett produktmärke, utan en certifiering som tar hänsyn till hela produktens livscykel. Hela företaget måste därför uppfylla stränga hållbarhetskrav inom fem områden för att bli certifierat. Arbetet utgår från följande mål:

Materialhälsa:

Man definierar innehållet av ämnen i hela leverantörskedjan helt ner till 100 ppm. Målet är en produkt som uteslutande består av ämnen som kan komma in i en hälsosam cirkulation utan att skada människor och miljö.

Materialåtervinning:

Produkten ska vara designad eller kunna utvecklas för att ingå i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp så att den inte producerar avfall.

Förnybar energi:

Här finns en förväntan på CO2-neutralitet och 100 procent användning av förnybar energi.

Vattenhantering:

Vattenanvändningen och kvaliteten på avloppsvattnet bedöms. Målet är att säkra vattenförsörjningen för framtiden och att vatten som släpps ut från produktionen har dricksvattenkvalitet.

Social rättvisa:

Det bedöms om företaget agerar i enlighet med godkända standarder för socialt ansvar – till exempel Global Compact.

Cradle to Cradle-certifieringen kräver kontinuerlig förbättring av både produkt och processer. Betygsskalan har 5 nivåer – BASIC, BRONZE, SILVER, GOLD och PLATINUM. I alla 5 områden måste du ha en färdplan som beskriver hur du når den ultimata PLATINUM-nivån. Vartannat år granskas och godkänns utvecklingen av den certifierande myndigheten.

För varje kategori tilldelas produkten poäng som talar om hur långt du har kommit i området i fråga. Den övergripande certifieringsnivån bestäms enligt den lägsta nivå som uppnåtts i någon av de fem kategorierna. Vid certifieringen 2015 registrerades KLS PurePrint på BRONZE-nivå, men redan 2016 höjdes nivån till SILVER. Detta för att man lyckats fasa ut CMR-ämnen, som misstänks vara hormonstörande och cancerframkallande. 

Efter att ha arbetat målmedvetet med våra material i sex år lyckades vi i början av 2023 uppnå en Cradle to Cradle-certifiering på GULD-nivå. Dessutom har vi fortfarande en Cradle to Cradle-certifiering på SILVER-nivå och vi jobbar hårt för att få upp det sista materialet till GULD-nivå inför nästa granskning, som kommer att ske 2025.

 

FRÅGOR OCH SVAR OM CRADLE TO CRADLE

Vi får ofta frågor om Cradle to Cradle-märket. Vi har samlat några av dessa frågor – tillsammans med svar, så att du kan lära känna Cradle to Cradle Certified® lite bättre. Om du vill ha fördjupande svar eller källhänvisningar får du gärna höra av dig. Vi kommer också gärna ut och går igenom Cradle to Cradle, och visar dig exempel på våra hållbara trycksaker och förpackningar. Om du har några andra frågor som du vill ha svar på, skicka ett mail till kl@kls.dk så återkommer vi till dig snabbt.

Vad är Cradle to Cradle Certified™?

Cradle to Cradle Certified® är en internationell oberoende miljömärkning. Se beskrivningen av varumärket i boken ”Mærk din forretning” (Märk din verksamhet), skriven av bl.a. Jakob Zeuthen, miljöpolitisk chef på Dansk Erhverv. Där står det:

”Den internationella certifieringsstandarden Cradle to Cradle Certified™ Product Standard är ett designkoncept där produkter ingår i biologiska eller tekniska kretslopp och skapar värde för människor, miljö och ekonomi. Standarden administreras av den oberoende organisationen Cradle to Cradle Products Innovation Institute.”

Det nämns också att några av styrkorna är att certifieringen är godkänt av B-Corp, LEED, BREEAM och DGNB, vilket bidrar till internationell synlighet. Organisationen omtalas som inkluderande och transparent.

 

Vem ligger bakom Cradle to Cradle?

Redan på 1990-talet började principerna kring en vagga till vagga betraktning – Cradle to Cradle – diskuteras. Det stora genombrottet kom 2002, när den amerikanske arkitekten William McDonough och den tyske kemisten Michael Braungart gav ut boken: ”Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” eller på danska: ”Cradle to Cradle – Rigdom og vækst uden affald”. Boken går fortfarande att köpa och kan definitivt rekommenderas.

Är Cradle to Cradle ett privat amerikanskt märke?

-Nej, det är det inte. Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som äger certifieringsprogrammet, är en oberoende ideell organisation. Den verkar internationellt och har kontor i USA och Nederländerna.

Varför valde KLS PurePrint Cradle to Cradle Certified®?

I vår strävan att bli världens grönaste tryckeri sökte vi efter det miljömärke som enligt vår mening är världens tuffaste och som bäst dokumenterar vårt arbete för ett slutet kretslopp och skapa en cirkulär ekonomi utan avfall. Vi ville också arbeta med nolltolerans mot skadliga kemikalier. Enligt vår åsikt uppnådde vi detta bäst med det internationella miljömärket Cradle to Cradle Certified®. Utöver ovanstående, kräver Cradle to Cradle också ständiga förbättringar. Målet är att produkten endast består av material som är hälsosamma för människor och miljö. Det är därför det blev Cradle to Cradle Certified®.

 

Är det bara produkten som är Cradle to Cradle-certifierad?

Nej, Cradle to Cradle Certified® är ett holistiskt/helhetsorienterat certifiering som förutom att ta hänsyn till produktens egenskaper även tar hänsyn till alla andra förutsättningar kring produktion, underleverantörer, social påverkan, CSR etc. Man blir certifierad inom fem specifika områden.

  • Materialhälsa
  • Återvinning av material
  • Användning av förnybar energi och hantering av CO2
  • Förvaltning av vattenresurser
  • Socialt ansvar

Cradle to Cradle arbetar också med fem certifieringsnivåer från Basic, till Brons, Silver, Guld och Platinum. KLS PurePrint är på Silvernivå. Läs mer på www.vuggetilvugge.dk

För att nämna några av de mer konkreta åtgärderna, använder KLS PurePrint trä från FSC-certifierat skogsbruk i Europa, där träd alltid återplanteras när några fälls, vi använder bara förnybar vindkraftsenergi och vi kör bara elbilar. Vi har varit CO2-neutrala (klimatkompenserade – se här) sedan 2009.

Kan skadliga kemikalier och tungmetaller ingå i produktionen av Cradle to Cradle-certifierade trycksaker eller förpackningar?

För att en PurePrint-produkt ska bli certifierad måste alla ingredienser kartläggas och dokumentation utfärdas på att det inte finns några CMR-ämnen i produkten och att inga kemikalier eller tungmetaller från “Banned list of Chemicals” har lagts till någonstans i produktionsprocessen. Målet är en produkt som uteslutande består av ämnen som kan komma in i en hälsosam cirkulation utan att skada människor och miljö. Principen är att det ska vara helt klarlagt vad som finns i produkten. Man ska känna till alla ingredienser i produkten. Inledningsvis säkerställs att produkten kan uppfylla ”Banned List of Chemicals”. Detta är ett grundkrav som ska uppfyllas endast på den lägsta nivån, Basic, som är en tvåårig inlärningsnivå och som inte ger rätt att märka produkten med Cradle to Cradle-logotypen. Från bronsnivån ska allt innehåll som utgör 1/10 000 av produktens vikt (0,01 % eller 100 ppm) eller mer deklareras och bedömas enligt strikta kriterier.

Ofta innehåller produkten ingredienser från typiskt 4-5 underleverantörsled, eller uttryckt på annat sätt, vi går hela vägen tillbaka till vår leverantörs, leverantörs, leverantörs, leverantörs leverantör för att skaffa kunskap om alla kemikalier. KLS PurePrint är Cradle to Cradle-certifierad på silvernivå.

Stöder Cradle to Cradle Certified® återvinning av trycksaker och förpackningar?

Ja, det är en av grundprinciperna för allt cirkulärt tänkande. Cradle to Cradle-certifieringen innebär att återvinningen sker på högsta möjliga värdenivå, vilket i Danmark innebär att papper och kartong ska återvinnas så många gånger som möjligt. Det finns ett välorganiserat retursystem i Danmark, så att naturliga träfibrer återvinns fem till åtta gånger innan de bränns. Återvinningen av fibrerna innebär att de måste rengöras och bearbetas före återvinning och det kräver kemikalier och energi för uppvärmning. Idag återvinns cirka 50-55 procent av fibrerna i Danmark. Resten bränns direkt eller försvinner på annat sätt. När fibrer har varit i kontakt med livsmedel får de inte återanvändas eftersom de antingen är upplösta eller det finns risk för bakteriell kontaminering. KLS PurePrint rekommenderar alltid att du använder återvinning eftersom det skapar lägsta miljöpåverkan.

Är det viktigt att trycksaker och förpackningar är biologiskt nedbrytbara?

Material som kommer i kontakt med livsmedel får inte återanvändas. Så i den situationen är biologisk nedbrytbarhet det primära önskade scenariot. Biologisk nedbrytbarhet ger också en god garanti för att material som av en eller annan anledning inte återvinns inte tillför naturen oönskade kemikalier och tungmetaller. Cradle to Cradle föreskriver återvinning av produkterna på lämpligast sätt. Det är dock bara upp till 55 procent av fibrerna som återvinns idag, och därför är det också relevant att säkerställa en miljöriktig behandling av resten.

Är KLS PurePrint endast Cradle to Cradle-certifierad?

Nej, KLS PurePrint var ett av de första tryckerierna i Danmark som uppnådde Svanenmärkning på 1990-talet. Sedan dess har en FSC-certifiering, en klimatneutral-certifiering, ISO 14001, Global Compact-efterlevnad och sedan Cradle to Cradle-certifieringen följt. Vi arbetar kontinuerligt med olika typer av dokumentation för att säkerställa att vår hållbarhetsprofil är väl dokumenterad och stöds av externa utvärderingar och certifieringar. Miljömärkningarna har inte varit målet i sig utan är nödvändig dokumentation i KLS PurePrints miljöarbete.

 

Finns det andra danska företag som är Cradle to Cradle-certifierade?

Ja, det finns idag flera danska företag som är Cradle to Cradle certifierade, t.ex. Egetæpper, Troldtekt, Dansign, Gabriel boligtekstiler, Kalk, KE Fibertec, Rheinzink, Derbigum och Dansk Wilton.

 

Finns det exempel på utländska Cradle to Cradle-företag och hur utbrett är märket?

Allt fler utländska företag arbetar med Cradle to Cradle-principerna. Flera stora varumärken finns på listan med Cradle to Cradle-certifierade produkter. L’Oreal har lanserat en hudvårdsserie från Garnier, G-Star marknadsför ”The most sustainable jeans ever”, Wolford har tagit fram ett sortiment av underkläder och strumpor i juli 2018 och C&A säljer nu ”komposterbara t-shirts”. Det finns över 600 aktiva Cradle to Cradle Certified® certifikat globalt, som inkluderar cirka 10 000 certifierade produkter.

 

Var kan man läsa mer om Cradle to Cradle?

Läs mer på Cradle to Cradle Products Innovation Institutes webbplats: https://www.c2ccertified.org/

Du kan också läsa mer på danska på https://vuggetilvugge.dk. Vugge til Vugge ApS är det enda Cradle to Cradle Certified™ ackrediterade bedömningsorganet i Danmark.

KLIMATNEUTRALA TRYCKSAKER 

SKANDINAVIENS FÖRSTA KLIMATNEUTRALA TRYCKERI

I mer än 10 år har KLS PurePrint arbetat målmedvetet för att bli CO2-neutrala. Varje enskild del av företagets produktion och energiförbrukning har analyserats och kartlagts och alla på ställen som kunde förbättras och optimeras har detta gjorts. Redan 2009 lyckades KLS PurePrint bli CO2-neutrala som första tryckeri i Skandinavien.

EN FORTSATT PROCESS

Företaget har sedan dess fortsatt att arbeta för att minska utsläppen. 2010 investerade KLS PurePrint i Danmarks första elektriska lastbil, och köpte även en andel i ett vindkraftverk som står 300 meter från vårt företag i Hvidovre. Vi använder därför bara vindkraftsenergi idag och sedan 2012 har vi uteslutande köpt elbilar som tjänstebilar. På sex år har KLS PurePrint halverat värmeförbrukningen och minskat elförbrukningen med 38 procent per producerad enhet. Som en ytterligare miljösatsning har företaget fått ett vitt klimatvänligt tak som reflekterar solens värme och därmed minskar den globala uppvärmningen.

OBLIGATORISKA KVOTER

Eftersom det inte går att säkerställa 100 procent CO2-fri produktion och transport finns det ett behov av att köpa miljökvoter. KLS PurePrint beräknar varje år restutsläppen av CO2 och neutraliserar dem via FN-godkända CER-kvoter (Certified Emission Reduction) i CDM-projekt (The Clean Development Mechanism). Det vill säga projekt som garanterar ett lägre CO2-utsläpp i utvecklingsländer. Specifikt går våra kvoter för närvarande till återplantering och restaurering av förstörda mangroveskogar i Myanmar. Se mer här.

Exempel på hållbara CDM-projekt vi har stöttat: Ett projekt i Indien, där vindkraftverk har möjliggjort avstängning av ett kolkraftverk och ett projekt i Argentina, där metangas samlas in från en deponi.

KOMPOSTERBARA FÖRPACKNINGAR

KOMPOSTERBARA FÖRPACKNINGAR

På KLS PurePrint vill vi att våra produkter ska vara så hållbara som möjligt. Därför arbetar vi målmedvetet för att bidra till omställningen till den cirkulära ekonomin, där produkter ska återanvändas och material ska återvinnas så mycket som möjligt. Detta är en av anledningarna till att vi blev Cradle to Cradle-certifierade.

Men papper och kartong kan inte återvinnas om den har varit i kontakt med livsmedel. Det är det viktigt att produkten kan komposteras och näringsämnena återvinnas. Därför har vi under flera år arbetat hårt för att få våra produkter godkända enligt den europeiska komposteringsstandarden EN 13432 och vi har lyckats.  

Standarden undersöker både innehållet av ett antal kemiska ämnen och tungmetaller, men också för biologisk nedbrytbarhet, sönderfallsförmåga och komposterbarhet. PurePrint-produkterna uppfyllde alla krav, och bl.a. komposterades produkten efter 12 veckor (vid 28 grader), där kravet är max. 26 veckor. PurePrint-förpackningen uppfyller därmed både kraven för industriell kompostering och de skärpta kraven på lägre temperaturer motsvarande kraven för hemkompostering.

Produkterna uppfyller även den amerikanska standarden ASTM D6868 och ISO 18606. Produkterna uppfyller dessutom kraven i Slambekendtgørelsen och kan därmed bioförgasas i Danmark.

Projektet har genomförts med stöd från Markedsmodningsfonden som gjorde åtagandet tack vare ”högt nyhetsvärde och stor marknadspotential”.

Hör av dig om du vill ha mer detaljerad information om det kan vara av intresse för dig att dina produkter i framtiden kommer att levereras i komposterbara förpackningar.

KOMPOSTERBAR OCH BIOLOGISKT NEDBRYTBAR

En produkt kan endast komposteras om den under vissa förutsättningar och inom en viss tid kan brytas ner till koldioxid, vatten och en bråkdel av den ursprungliga massan (10 %) utan att lämna giftiga rester. Denna nedbrytningsprocess bör ske uteslutande med hjälp av mikroorganismer eller enzymer. Dessutom är det viktigt att notera att biologiskt nedbrytbart inte är detsamma som komposterbart, eftersom det handlar om den tid det tar för en produkt att brytas ner. Till exempel skulle en produkt som tar 100 år att bryta ner till sina basmolekyler vara biologiskt nedbrytbar, men bara komposterbar om processen kunde påskyndas upp till 90 dagar under rätt förhållanden (källa: Eco biopack).

MILJÖCERTIFIERINGAR

MILJÖMÄRKEN BEVIS OCH SKYLDIGHETER

Sedan 1996 har KLS PurePrint arbetat målmedvetet med att optimera alla miljöaspekter i både våra processer och produktion. Och det är en process som aldrig tar slut. Idag är företaget certifierat enligt ett antal av de mest relevanta miljömärkningarna och certifieringarna. Med dem har vi satt upp mål och med dem kan vi dokumentera att de har uppfyllts. Det började med Svanenmärkning 1997 och miljöstyrningscertifikat ISO 14001 1999. Och 2008 tillkom FSC®-certifieringen (Forest Stewardship Council Certification) för hållbart skogsbruk, och 2009 CO2 neutrale och Climate Neutral-certifikat.

CRADLE-TO-CRADLE

Efter att ha utvecklat PurePrint sökte vi efter den mest restriktiva miljöcertifieringen för våra produkter. Vi kunde inte hitta någon miljömärkning som ställde större krav än Cradle to Cradle.  Det är en internationell certifieringsstandard där produkter ingår i biologiska eller tekniska kretslopp och skapar värde för människor och miljö. Standarden administreras av den oberoende organisationen Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

KLS PurePrint har varit certifierat sedan 4 maj 2015.

SVANENMÄRKET

Svanen är en nordisk miljömärkning för produkter som inte är livsmedel. Det etablerades av Nordiska ministerrådet 1989 och Danmark gick med 1997. Svanen märkningen används i alla nordiska länder. Produkter med märkningen indikerar att produkten är bland de minst miljöskadliga i den aktuella produktgruppen.

Syftet med miljömärkningen är att minska den totala miljöpåverkan från produktion och konsumtion. Därför ser miljömärkningen på produktens hela resa och de miljöproblem som uppstår längs vägen – till nytta för människor, miljö och jordens resurser. Svanen märkningen är anpassat till de olika branscherna så det kan finnas skillnader i de krav som ställs på olika produkter.

Svanen märkningen är en av Danmarks officiella miljömärkningar.

KLS PurePrint är Svanenmärkt sedan 1997.

FSC

FSC är ett internationellt non-profit märkningssystem för trä och papper. I en FSC®-certifierad skog fälls det inte fler träd än det som skogen själv kan återproducera. Samtidigt är FSC en garanti för att djur och växtliv skyddas och att människorna som arbetar i skogen utbildas och sysselsätts under försvarbara villkor. PurePrint-papper och PurePrint-kartong kommer alltid från FSC-certifierade skogar och andra ansvarsfulla källor.

Se våra certifikat

MILJÖPRISER

BELÖNAD FÖR MILJÖINSATSER

KLS PurePrint har genom åren fått ett flertal utmärkelser för sitt visionära arbete med miljö och klimat. Redan 2001 fick företaget Hvidovre kommuns Miljöpris för beslutet att vara världens grönaste tryckeri – och för att ha lagt konkreta planer för att nå den ambitionen.

2012 fick KLS PurePrint återigen Hvidovre kommuns Miljöpris för att ha kommit långt med miljö- och klimatsatsningar och för att ha initierat utvecklingen av PurePrint som ska resultera i 100 procent biologiskt nedbrytbara trycksaker.

2008 tilldelades KLS PurePrint Climate Cup Strategy Award för att vara Danmarks första CO2-neutrala tryckeri.

KLS PurePrint vinner för att företaget visar ett tydligt ledarskap inom sin bransch – och har som mål att påverka kunder och affärspartners att ta ställning till klimatförändringarna, säger domarpanelen.

2016 utsågs KLS PurePrint till Årets företag i Hvidovre kommun efter att ha gjort PurePrint till verklighet och lanserat det 2015.

I augusti 2016 vinner KLS PurePrint det framstående CSR-priset TRIGOS, tillsammans med det österrikiska tryckeriet gugler*. Vi får priset för arbetet med Cradle to Cradle-certifierade trycksaker.

2019 vinner KLS PurePrint 2019 års Food Innovation Award, för utveckling av hållbara förpackningar. Priset delas ut som ett erkännande av insatser från företag som sätter en hållbar prägel på Danmark.

FN:S GLOBALA MÅL

På KLS PurePrint har vi under många år arbetat med att förbättra miljön genom miljöanpassade åtgärder och att ta fram trycksaker och förpackningar som är så miljövänliga och hållbara som möjligt. Arbetet är en del av visionen att bli världens grönaste tryckeri.

Vi hade redan genomfört många åtgärder som är helt i linje med FN:s Globala mål, så vi har därför beslutat att arbeta målmedvetet med FN:s Globala mål. KLS PurePrint blev Cradle to Cradle-certifierad den 4 maj 2015 – och FN:s Globala mål lanserades den 16 september 2015.

Vi arbetar konkret med de 7 mål som är mest relevanta för oss.

Tre av målen är viktiga för de produkter vi producerar, och därmed också för våra kunders arbete med hållbarhet.

Det första är mål nr. 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. För att uppfylla kraven i Cradle to Cradle-certifieringen vid minimum bronsnivå ska det säkerställas att det inte har tillsatts några skadliga kemikalier som finns på ”Banned List of Chemicals”. Det innebär, tillsammans med alla våra andra hållbara initiativ, att våra kunder med gott samvete kan skicka trycksaker och förpackningar på marknaden.

Den andra är mål nr. 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION. Cradle to Cradle är symbolen för cirkulär ekonomi, som är en av de viktigaste delarna av mål nr. 12.

Det tredje är mål nr. 15 – EKOSYSTEM OCH BIOLIGISK MÅNGFALD. Detta mål omfattar bl.a. hållbar förvaltning av skog. Därför är PurePrint papper och kartong FSC-certifierat, vilket garanterar att virket kommer från ett hållbart skogsbruk.

De fyra sista målen är viktiga för företagets arbete med att främja hållbar utveckling.

Mål nr. 6 – RENT VATTEN OCH SANITET. Att säkra vattenresurser är ett av de fem nyckelområdena i en Cradle to Cradle-certifiering. Vi har bland annat bytt ut vårt vattenreningsverk så att vattnet som släpps ut från fabriken är renare än vattnet som kommer in.

Mål nr. 7 – HÅLLBAR ENERGI. KLS PurePrint har haft energi som fokusområde i över 10 år. Vi investerade i ett vindkraftverk 2009, köpte Danmarks första eldrivna lastbil 2010 och har bara köpt elbilar sedan 2011. Vi har varit CO2 neutrala (klimatkompenserade – se här) sedan 2009.

Mål nr. 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR. KLS PurePrint har arbetat intensivt med miljöförbättringar sedan 1997. Klimatåtgärder var under flera år första prioritet i vårt arbete. Satsning på vindkraftverk, köra eldrivna tjänstebilar och arbetet med att bli CO2 neutrala är viktiga delar i detta arbete.

Mål nr. 17 – GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP. Utvecklingen av hållbara broschyrer och förpackningar har endast varit möjlig genom omfattande samarbeten genom hela värdekedjan. En viktig del är samarbetet med de två andra Cradle to Cradle-certifierade tryckerierna i världen. 2016 fick vi det förnämliga CSR-priset TRIGOS för detta.

KLS PurePrint har tagit fram olika produkter som kan användas i arbetet med FN:s 17 Globala mål.

GLOBAL COMPACT

Vi är medlem i Global Compact och ingår i FN:s Global Compact och Global Compact Network Denmark. Det är världens största initiativ för ansvarsfull verksamhet respektive Danmarks största nätverk för ansvarsfulla företag. Genom medlemskapet arbetar vi med Global Compacts 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt med FN:s 17 Globala mål.

Läs mer om Global Compact Network Denmark på www.globalcompact.dk

TEXTER FÖR INSPIRATION

Texter till produkter producerade på KLS PurePrint

Vi upplever ett stort intresse för att beskriva de miljöval du som kund gjort genom att välja PurePrint för dina trycksaker eller förpackningar. Som vägledning har vi tagit fram följande formuleringar, som är kopplade till de miljö- och hållbarhetscertifieringar vi kan erbjuda på KLS PurePrint.

Texterna kan användas i sin helhet, eller det kan väljas efter önskemål.

Observera att det kan finnas materialval, eller kombinationer av materialval som gör att inte alla 4 miljömärkningarna kan användas, även om de visas i texten nedan. Du måste därför alltid se till att ditt tryckta material eller förpackning uppfyller de miljö- och hållbarhetscertifieringar du önskar använda.

Vilken formulering som kan användas och vilka miljömärken som får användas framgår av ditt erbjudande eller orderbekräftelse, precis som du alltid är välkommen att kontakta din kontaktperson på KLS PurePrint för förtydligande samt exakta krav på logotypanvändning för det enskilda miljömärket.

 

Förpackningar där allt material är godkänt enligt Cradle to Cradle

Denna förpackning är tillverkad enligt högsta möjliga miljöstandard, till gagn för människor och natur.

Den är Cradle to Cradle-certifierad, vilket är din garanti för att papper och tryckfärger producerats utan kemikalier och tungmetaller registrerade på ”Banned List of Chemicals”. Cradle to Cradle-certifieringen är en av världens strängaste miljöcertifieringar och den garanterar att en produkt varken förorenar eller använder jordens begränsade resurser utan i stället ingår i naturens eget kretslopp. Det säkerställer också att de tryckta produkterna produceras under så miljövänliga förhållanden som möjligt.

Förpackningen är även Svanen märkt, den officiella miljömärkningen i hela Norden. Märkningen gör det enkelt att välja bland de bästa miljövänliga produkterna och tjänsterna.

Förpackningar är producerad CO2 neutralt, fabriken använder endast lokal vindkraft dokumenterad via ursprungsintyg och förpackningen är komposterbar enligt den europeiska standarden EN 13432.

Massan till kartongen kommer från hållbart FSC-skogsbruk i Europa. Det gör att det finns kontroll över ursprunget och samtidigt säkerställs att det inte avverkas mer virke än vad skogarna kan reproducera.

            

Förpackningar där inte allt material är godkänt enligt Cradle to Cradle

Denna förpackning är tillverkad enligt högsta möjliga miljöstandard, till gagn för människor och natur.

Det är tryckt på Cradle to Cradle-certifierad kartong och tryckt med Cradle to Cradle-certifierade tryckfärger – båda tillverkade utan kemikalier och tungmetaller registrerade på ”Banned List of Chemicals”. Cradle to Cradle-certifieringen är en av världens strängaste miljöcertifieringar och den garanterar att en produkt varken förorenar eller använder jordens begränsade resurser utan i stället ingår i naturens eget kretslopp. Det säkerställer också att de tryckta produkterna produceras under så miljövänliga förhållanden som möjligt.

Förpackningen är även Svanen märkt, den officiella Svanen märkningen i hela Norden. Märkningen gör det enkelt att välja bland de bästa miljövänliga produkterna och tjänsterna.

Förpackningar är producerad CO2 neutralt, fabriken använder endast lokal vindkraft dokumenterad via ursprungsintyg och förpackningen är komposterbar enligt den europeiska standarden EN 13432.

Massan till kartongen kommer från hållbart FSC-skogsbruk i Europa. Det gör att det finns kontroll över ursprunget och samtidigt säkerställs att det inte avverkas mer virke än vad skogarna kan reproducera.

Vi rekommenderar att du, förutom Cradle to Cradle-beskrivningen, även beskriver vilka material som specifikt används som ännu inte är Cradle to Cradle-certifierade, t.ex. UV-lack, Pantone-färger och värmefoliering.

        

Trycksaker där allt material är godkänt enligt Cradle to Cradle

T.ex. häftade trycksaker, broschyrer, mappar, flyers, affischer.

Denna broschyr är tillverkad enligt högsta möjliga miljöstandard, till gagn för människor och natur.

Den är Cradle to Cradle-certifierad, vilket är din garanti för att papper och tryckfärger producerats utan kemikalier och tungmetaller registrerade på ”Banned List of Chemicals”. Cradle to Cradle-certifieringen är en av världens strängaste miljöcertifieringar och den garanterar att en produkt varken förorenar eller använder jordens begränsade resurser utan i stället ingår i naturens eget kretslopp. Det säkerställer också att de tryckta produkterna produceras under så miljövänliga förhållanden som möjligt.

Broschyren är även Svanen märkt, den officiella miljömärkningen i hela Norden. Märket gör det enkelt att välja bland de bästa miljövänliga produkterna och tjänsterna.

Broschyren är producerad CO2 neutralt och fabriken använder endast lokal vindkraft dokumenterad via ursprungsintyg.

Träet till pappret kommer från hållbart FSC-skogsbruk i Europa. Det gör att det finns kontroll över ursprunget och samtidigt säkerställs att det inte avverkas mer virke än vad skogarna kan reproducera.

             

Trycksaker där inte allt material är godkänt enligt Cradle to Cradle

T.ex. inbundna böcker (hårdband)

Denna bok är tillverkad enligt högsta möjliga miljöstandard, till gagn för människor och natur.

Den är tryckt på Cradle to Cradle-certifierad papper och tryckt med Cradle to Cradle-certifierade färg – båda tillverkade utan kemikalier och tungmetaller registrerade på ”Banned List of Chemicals”. Cradle to Cradle-certifieringen är en av världens strängaste miljöcertifieringar och den garanterar att en produkt varken förorenar eller använder jordens begränsade resurser utan i stället ingår i naturens eget kretslopp. Det säkerställer också att de tryckta produkterna produceras under så miljövänliga förhållanden som möjligt.

Boken är även Svanen märkt, den officiella miljömärkningen i hela Norden. Märket gör det enkelt att välja bland de bästa miljövänliga produkterna och tjänsterna.

Boken är producerad CO2 neutralt och fabriken använder endast lokal vindkraft dokumenterad via ursprungsintyg.

Massan till pappret kommer från hållbart FSC-skogsbruk i Europa. Det gör att det finns kontroll över ursprunget och samtidigt säkerställs att det inte avverkas mer virke än vad skogarna kan reproducera.

Vi rekommenderar att du, förutom Cradle to Cradle-beskrivningen, även beskriver vilka material som specifikt används som ännu inte är Cradle to Cradle-certifierade, t.ex. lim för flexbindning, laminering och Pantone-färger.

       

INSPIRATIONAL TEXTS

Inspirational texts for products produced by KLS PurePrint

We see an immense interest among our customers in describing the environmental choices they have made by opting for PurePrint for their printed matters or packaging. As a guide, we have prepared the following wording for the environmental and sustainability certifications we at KLS PurePrint are able to offer.

The texts can be used in their entirety or in part, as desired by each client.

Note that there can be material choices, or combinations of material choices, that will make it impossible to use all 4 ecolabels, even though they are displayed in the text below. You must therefore make sure that your printed matter or packaging lives up to the environmental and sustainability certifications you would like to use.

Your offer or order confirmation will indicate which wording and which ecolabels you will be able use. Nevertheless, you are always welcome to contact your contact person at KLS PurePrint and request a clarification and a specification of the exact requirements for the use of the logo of each individual ecolabel.

Packaging where all materials are approved in accordance with Cradle to Cradle

This packaging is produced subject to the highest environmental standards possible, for the benefit of both people and nature.

The product is Cradle to Cradle-certified, which is your guarantee that the paper and printing inks are produced without chemicals and heavy metals registered in the Banned List of Chemicals. The Cradle to Cradle certification is one of the world’s strictest environmental certifications, which guarantees that a product neither pollutes, nor uses Earth’s limited resources, but is part of nature’s cycle of life. It also ensures that the printed products are produced under as environmentally-friendly conditions as possible.

The packaging also bears the Nordic Swan label, the official ecolabel for the entire Nordic region. The label makes it easy to choose among the products and services that are best for the environment.

The packaging is carbon neutral, the factory only uses local wind power, documented with certificates of origin and the packaging is compostable according to EN 13432.

The pulp for the cardboard comes from sustainable FSC forestry in Europe. This means that the origin of the pulp is certified, while simultaneously ensuring that only as many trees are felled as can be replenished by the forest.

                

Packaging where not all materials are approved in accordance with Cradle to Cradle

This packaging is produced subject to the highest environmental standards possible, for the benefit of both people and nature.

The packaging is printed on Cradle to Cradle-certified cardboard and with Cradle to Cradle-certified printing inks — both of which are produced without chemicals and heavy metals registered in the Banned List of Chemicals. The Cradle to Cradle certification is one of the world’s strictest environmental certifications, which guarantees that a product neither pollutes, nor uses Earth’s limited resources, but is part of nature’s cycle of life. It also ensures that the printed products are produced under as environmentally-friendly conditions as possible.

The packaging also bears the Nordic Swan label, the official ecolabel for the entire Nordic region. The label makes it easy to choose among the products and services that are best for the environment.

The packaging is carbon neutral, the factory only uses local wind power, documented with certificates of origin and the packaging is compostable according to EN 13432.

The pulp for the cardboard comes from sustainable FSC forestry in Europe. This means that the origin of the pulp is certified, while simultaneously ensuring that only as many trees are felled as can be replenished by the forest.

We recommend that in continuation of the Cradle to Cradle description, you also describe which specific materials you have used that are not yet Cradle to Cradle-certified, e.g. UV varnish, Pantone colours and hot foil.

            

Printed matter where all materials are approved in accordance with Cradle to Cradle

For example, stapled printed matters, brochures, leaflets, flyers, posters.

This brochure is produced in accordance with the highest environmental standards possible, for the benefit of both people and nature.

The product is Cradle to Cradle-certified, which is your guarantee that the paper and printing inks are produced without chemicals and heavy metals registered in the Banned List of Chemicals. The Cradle to Cradle certification is one of the world’s strictest environmental certifications, which guarantees that a product neither pollutes, nor uses Earth’s limited resources, but is part of nature’s cycle of life. It also ensures that the printed products are produced under as environmentally-friendly conditions as possible.

The brochure also bears the Nordic Swan label, the official ecolabel for the entire Nordic region. The label makes it easy to choose among the products and services that are best for the environment.

The brochure is carbon neutral and the factory uses only local wind power documented via certificates of origin.

The pulp for the paper comes from sustainable FSC forestry in Europe. This means that the origin of the pulp is certified, while simultaneously ensuring that only as many trees are felled as can be replenished by the forest.

                 

Printed matter where not all materials are approved in accordance with Cradle to Cradle

For example, FlexBind and hardcover books.

This book is produced in accordance with the highest environmental standards possible, for the benefit of both people and nature.

The book is printed on Cradle to Cradle-certified paper and with Cradle to Cradle-certified printing inks — both of which are produced without chemicals and heavy metals registered in the Banned List of Chemicals. The Cradle to Cradle certification is one of the world’s strictest environmental certifications, which guarantees that a product neither pollutes, nor uses Earth’s limited resources, but is part of nature’s cycle of life. It also ensures that the printed products are produced under as environmentally-friendly conditions as possible.

The book also bears the Nordic Swan label, the official ecolabel for the entire Nordic region. The label makes it easy to choose among the products and services that are best for the environment.

The book is carbon neutral and the factory uses only local wind power documented via certificates of origin.

The pulp for the paper comes from sustainable FSC forestry in Europe. This means that the origin of the pulp is certified, while simultaneously ensuring that only as many trees are felled as can be replenished by the forest.

We recommend that in continuation of the Cradle to Cradle description, you also describe which specific materials you have used that are not yet Cradle to Cradle-certified, e.g. FlexBind adhesives, lining and Pantone colours.

            

TEXTE ZUR INSPIRATION

Texte für bei KLS PurePrint hergestellte Produkte

Unserer Erfahrung nach möchten viele Kunden, die sich bei ihren Drucksachen oder Verpackungen für PurePrint entschieden haben, ihr Engagement für den Umweltschutz auch darstellen. Als Hilfestellung haben wir die folgenden Texte formuliert, die sich auf die Umwelt- und Nachhaltigkeitszertifizierungen beziehen, die wir bei KLS PurePrint anbieten können.

Sie können gerne die vollständigen Texte verwenden oder nach Belieben einzelne Passagen herausgreifen.

Bitte beachten Sie, dass bei bestimmte Materialien oder Materialkombination nicht alle vier Umweltsiegel verwendet werden dürfen, auch wenn sie in den nachstehenden Texten erwähnt werden. Deshalb sollten Sie immer prüfen, ob Ihre Drucksache bzw. Verpackung die Anforderungen erfüllt, die für die Umwelt- und Nachhaltigkeitszertifizierung notwendig ist, die Sie gerne verwenden würden.

Sie können unserem Angebot oder der Auftragsbestätigung immer entnehmen, welche Formulierungen und welche Umweltsiegel Sie verwenden können. Auch können Sie diese Fragen und die genauen Anforderungen bei der Verwendung der Logos für die einzelnen Umweltsiegel gerne mit Ihrem Ansprechpartner bei KLS PurePrint klären.

Verpackungen, bei denen alle Werkstoffe Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind

Diese Verpackung wurde nach höchsten Umweltstandards hergestellt und hilft Mensch und Natur.

Sie trägt das Cradle-to-Cradle-Zertifikat, das garantiert, dass Papier und Druckfarben ohne die auf der Liste verbotener Chemikalien genannten Chemikalien und Schwermetalle hergestellt wurden. Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist eines der strengsten Umweltsiegel der Welt und garantiert, dass ein Produkt die Umwelt nicht verschmutzt, die natürlichen Ressourcen der Erde schont und dem natürlichen Kreislauf der Natur entspricht. Außerdem garantiert sie, dass die gedruckten Produkte so umweltfreundlich wie möglich hergestellt werden.

Die Verpackung trägt außerdem das Umweltzeichen „Nordischer Schwan“, das offizielle Umweltsiegel in Skandinavien. Das Zeichen erleichtert die Entscheidung für die aus Umweltgesichtspunkte besten Produkte und Dienstleistungen.

Die Verpackung wird CO2-neutral produziert, das Werk nutzt ausschließlich lokale Windenergie, dokumentiert über Herkunftsnachweise und die Verpackung ist kompostierbar nach EN 13432.

Das Holz für den Karton stammt aus einer nachhaltigen FSC-Waldwirtschaft in Europa. Dies bedeutet, dass die Herkunft kontrolliert und gleichzeitig gewährleistet wird, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie die Wälder reproduzieren können.

                  

Verpackungen, bei denen nicht alle Werkstoffe Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind

Diese Verpackung wurde nach höchsten Umweltstandards hergestellt und hilft Mensch und Natur.

Sie wurde auf Karton mit Cradle-to-Cradle-Zertifikat und mit Cradle-to-Cradle-zertifizierten Druckfarben gedruckt, was bedeutet, dass beide ohne die auf der Liste verbotener Chemikalien genannten Chemikalien und Schwermetalle hergestellt wurden. Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist eines der strengsten Umweltsiegel der Welt und garantiert, dass ein Produkt die Umwelt nicht verschmutzt, die natürlichen Ressourcen der Erde schont und dem natürlichen Kreislauf der Natur entspricht. Außerdem garantiert sie, dass die gedruckten Produkte so umweltfreundlich wie möglich hergestellt werden.

Die Verpackung trägt außerdem das Umweltzeichen „Nordischer Schwan“, das offizielle Umweltsiegel in Skandinavien. Das Zeichen erleichtert die Entscheidung für die aus Umweltgesichtspunkte besten Produkte und Dienstleistungen.

Die Verpackung wird CO2-neutral produziert, das Werk nutzt ausschließlich lokale Windenergie, dokumentiert über Herkunftsnachweise und die Verpackung ist kompostierbar nach EN 13432.

Das Holz für den Karton stammt aus einer nachhaltigen FSC-Waldwirtschaft in Europa. Das bedeutet, dass die Herkunft kontrolliert und gleichzeitig gewährleistet wird, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie die Wälder reproduzieren können.

Wir empfehlen, dass Sie zusätzlich zur Cradle-to-Cradle-Beschreibung auch angeben, welche noch nicht Cradle-to-Cradle-zertifizierten Materialien verwendet wurden, z. B. UV-Lack, Pantone-Farben und Heißfolie.

            

Drucksachen, bei denen alle Werkstoffe Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind

Z. B. Drucksachen mit Klammerheftung, Broschüren, Faltblätter, Flyer, Plakate

Diese Broschüre wurde nach höchsten Umweltstandards hergestellt und hilft Mensch und Natur.

Sie trägt das Cradle-to-Cradle-Zertifikat, das garantiert, dass Papier und Druckfarben ohne die auf der Liste verbotener Chemikalien genannten Chemikalien und Schwermetalle hergestellt wurden. Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist eines der strengsten Umweltsiegel der Welt und garantiert, dass ein Produkt die Umwelt nicht verschmutzt, die natürlichen Ressourcen der Erde schont und dem natürlichen Kreislauf der Natur entspricht. Außerdem garantiert sie, dass die gedruckten Produkte so umweltfreundlich wie möglich hergestellt werden.

Die Broschüre trägt außerdem das Umweltzeichen „Nordischer Schwan“, das offizielle Umweltsiegel in Skandinavien. Das Zeichen erleichtert die Entscheidung für die aus Umweltgesichtspunkte besten Produkte und Dienstleistungen.

Die Broschüre wurde CO2 -neutral produziert, das Werk nutzt ausschließlich örtlich Windenergie, dokumentiert über Herkunftsnachweise.

Das Holz für das Papier stammt aus einer nachhaltigen FSC-Waldwirtschaft in Europa. Dies bedeutet, dass die Herkunft kontrolliert und gleichzeitig gewährleistet wird, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie die Wälder reproduzieren können.

                  

Drucksachen, bei denen nicht alle Werkstoffe Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind

Z. B. Taschenbücher und gebundene Bücher.

Dieses Buch wurde nach höchsten Umweltstandards hergestellt und hilft Mensch und Natur.

Es wurde auf Papier mit Cradle-to-Cradle-Zertifikat und mit Cradle-to-Cradle-zertifizierten Druckfarben gedruckt, was bedeutet, dass beide ohne die auf der Liste verbotener Chemikalien genannten Chemikalien und Schwermetalle hergestellt wurden. Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist eines der strengsten Umweltsiegel der Welt und garantiert, dass ein Produkt die Umwelt nicht verschmutzt, die natürlichen Ressourcen der Erde schont und dem natürlichen Kreislauf der Natur entspricht. Außerdem garantiert sie, dass die gedruckten Produkte so umweltfreundlich wie möglich hergestellt werden.

Das Buch trägt außerdem das Umweltzeichen „Nordischer Schwan“, das offizielle Umweltsiegel in Skandinavien. Das Zeichen erleichtert die Entscheidung für die aus Umweltgesichtspunkte besten Produkte und Dienstleistungen.

Das Buch wurde CO2 -neutral produziert, das Werk nutzt ausschließlich örtlich Windenergie, dokumentiert über Herkunftsnachweise.

Das Holz für das Papier stammt aus einer nachhaltigen FSC-Waldwirtschaft in Europa. Dies bedeutet, dass die Herkunft kontrolliert und gleichzeitig gewährleistet wird, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie die Wälder reproduzieren können.

Wir empfehlen, dass Sie zusätzlich zur Cradle-to-Cradle-Beschreibung auch angeben, welche noch nicht Cradle-to-Cradle-zertifizierten Materialien verwendet wurden, z. B. Leim für die Bindung, Kaschierung und Pantone-Farben.

            

KAN VI HJÄLPA?

Vill du veta mer om möjligheter, produkter, hållbarhet, Cradle to Cradle eller något annat, ring oss eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt.