KORT OM KLS PUREPRINT OCH VÅR RESA

KLS PurePrint A/S är ett av Danmarks största tryckerier. Företaget är ett 70 år gammalt familjeägt företag som startade under namnet K. Larsen & Søn.

Efter många års arbete inom framför allt miljöområdet växte en ambitiös vision fram i styrelserummet: Världens grönaste tryckeri.

Fundamentet var ett av Danmarks mest miljömedvetna tryckerier med ISO 14001, Svanen, FSC och 100 % klimatneutralt. Det har bl.a. uppnåtts genom att enbart köra elbilar, uteslutande använda energi från vindkraftverk – vi köpte andelar i ett vindkraftverk redan 2010, ett vitt klimatvänligt tak på fabriken och många års målinriktat arbete med minskning av alla former av miljöbelastningar.

Den nya strategin var att kartlägga vad som gick in i vår produktion av trycksaker och förpackningar för att säkerställa att inga skadliga kemikalier ingick i produktionsprocessen.

Målet var att kunna leva upp till vad vi uppfattar som världens tuffaste och mest kompromisslösa certifiering, Cradle to Cradle, som analyserar alla ingredienser i processen. För att uppfylla kraven måste det bland annat säkras att inga skadliga kemikalier som finns på ”Banned List of Chemicals” har tillsatts.

Kartläggningen och utvecklingen av de nya materialen tog flera år, eftersom ersättningen av de oönskade kemikalierna med mer hållbara alternativ var mycket mer utmanande och tidskrävande än väntat. En annan ambition var att PurePrint skulle ha samma kvalitet och kunna säljas till samma pris som traditionella trycksaker.

Men det lyckades, och den 4 maj 2015 trycktes det på knappen för det första PurePrint-trycket. Tidigare miljöminister Ida Auken hjälpte till att trycka på knappen.

Sedan dess har mer än 150 kunder med en hållbar ambition börjat trycka med PurePrint. Vi hade glädjen få Danmarks Naturskyddsförening 2016 att ge en rekommendation att trycka med PurePrint.

VISION – EN BÄTTRE FRAMTID

VÄRLDENS GRÖNASTE TRYCKERI

KLS PurePrint har en ambition att vara världens grönaste och mest hållbara tryckeri. Vi vill bidra till en bättre framtid för människor och natur. Detta ska ske genom en medveten tillämpning av det cirkulära tankesättet Cradle to Cradle och FN:s Globala mål.

CRADLE-TO-CRADLE

KLS PurePrint utvecklar och marknadsför produkter som kan leva upp till principerna bakom den cirkulära ekonomin och som kan certifieras av den ideella organisationen Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

SAMARBETSPARTNERS MED HÖG SERVICE

KLS PurePrint ska vara en serviceinriktad, pålitlig och flexibel partner som besitter stor yrkeskunskap och expertis inom alla våra områden – inklusive miljö och hållbarhet. Vi ska vara väldigt nära kunderna och hjälpa och serva dem så att de får en så enkel och problemfri vardag som möjligt.

 

GLADA ANSTÄLLDA

Vi tror att en bra och säker arbetsplats för alla företagets anställda bidrar positivt till att vår vision uppfylls. Vi tror också att medarbetare nu och i framtiden kommer att lägga vikt vid att vara anställda i ett företag som har en hållbar värdegrund och vill göra en positiv skillnad.

HISTORIEN OM KLS PUREPRINT – FRÅN BOKUTRYCKERI TILL VÄRLDENS GRÖNASTE TRYCKERI

Tryck för hand i köket – en försiktig start

Preben Larsen hade sin första handdrivna tryckpress i föräldrarnas kök 1946. Här tryckte han de första visitkorten och brevpapper i samarbete med sin far Knud. Familjeföretaget jobbade hårt för att överleva och trots mycket motgångar lyckades det. Fram till början av 60-talet växte det lilla tryckeriet från två man och ett köksbord till 22 man, och åtskilliga tryckmaskiner. Under de följande åren skapades ett modernt industriföretag.

Nästa generation tar över

1982 tog nästa generation över företaget och satte en ny agenda. 1984 flyttade företaget till 1 800 m2 lokaler i Glostrup och utökade maskinparken och antalet anställda avsevärt.

De första miljöcertifieringarna

På 1990-talet började arbetet med att modernisera företaget och göra det redo för framtiden. Man blev certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 och är certifierad att producera med det nordiska Svanen märket.

Visionen om världens grönaste tryckeri

2001 såddes fröet till den gröna satsningen och redan samma år fick man Hvidovre kommuns Miljöpris. Det stora beslutet togs 2007 efter tillträdet av en ny och professionell styrelse. Företaget bestämmer sig för att försöka bli världens grönaste tryckeri.

Det gröna projektet får stöd

Under 2012 påbörjar företaget arbetet med att dokumentera ingredienserna för att ta fram tryckt material och förpackningar. Målet är att de ska tillverkas utan användning av skadliga kemikalier, och att de ska vara biologiskt nedbrytbara. Det banbrytande projektet får stöd av Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden och Grøn Omstillingsfond.

Biologiskt nedbrytbara trycksaker

Tre år senare, i maj 2015, trycks det första 100 procent biologiskt nedbrytbara trycket med PurePrint. Tidigare miljöminister Ida Auken, CEO för Carlsberg Danmark Carsten Hänel och Hvidovre kommuns borgmästare Helle Adelborg trycker på knappen. Den slutliga bekräftelsen av engagemanget för den hållbara visionen sker 2016, då företaget byter namn till KLS PurePrint.

1946
Företaget grundas
1996
Blir ISO 9001 kvalitetscertifierat
1997
Blir certifierat för Svanen märkning
1998
Flyttar till nuvarande lokaler i Hvidovre
1999
Blir ISO 14001 miljöcertifierade
2001
Får Hvidovre Kommuns Miljöpris
2008
Vinnare av Climate Cup Strategiprisen
2008
Blir FSC-certifierade
2009
Blir CO2-neutral certifierade – som första tryckeri i Skandinavien
2010
Köper den första elbilen och Danmarks första eldrivna lastbil
2010
Köper 100 procent el från vindkraftverk, äger andel i Hvidovre Vindmøllelaug
2012
Lägger klimatvänligt vitt tak på tryckeriet
2012
Får Hvidovre kommuns Miljöpris
2015
Blir Cradle-to-Cradle-certifierat som det andra tryckeriet i världen
2015
Trycker den första PurePrint-trycksaken
2016
Utsedd till Årets företag i Hvidovre
2016
Byter namn till KLS PurePrint A/S
2016
Danmarks Naturskyddsförening rekommenderar PurePrint
2018
Platina på energi – som det tredje företaget i världen
2019
Vinnare av Food Innovation Award 2019
2020
Godkänd i enlighet med den europeiska komposteringsstandarden EN 13432

KVALITET OCH GMP

Kvalitetsstyrning ger effektiv produktion

Sedan 1990-talet har KLS PurePrint arbetat för att göra produktionen så effektiv och rationell som möjligt. Sedan 1996 har vår ISO 9001-certifiering varit vår garant för effektiv förvaltning och genomgående hög kvalitet. Detta är mer än bara en certifiering; det är ett åtagande att leverera ständiga förbättringar och säkerställa att våra kunder får de bästa produkterna.

Good Manufacturing Practice (GMP)

KLS PurePrint har många leveranser till läkemedelsindustrin. Vi levererar ett brett utbud av produkter, inklusive bipacksedel, som är tillverkade enligt GMP. Detta är en garanti för att våra produkter uppfyller de strängaste kvalitetskraven i branschen.

Vårt engagemang går längre än att bara uppfylla standarder. Vi investerar resurser i att säkerställa att våra tillverkningsprocesser är helt GMP-kompatibla och vår skickliga personal är utbildad för att följa våra Standard Operating Procedures (SOP) som beskriver de exakta stegen som ska följas för att utföra en uppgift eller process i enlighet med GMP – med syftet att säkerställa effektivitet, säkerhet och kvalitetsprodukter.

Vi genomför regelbundna revisioner där vi systematiskt granskar och utvärderar våra produktionsanläggningar och rutiner. Dessutom är QC (Quality Control) en integrerad del av vårt kvalitetsledningssystem, för att säkerställa att våra produkter hela tiden uppfyller de nödvändiga kvalitetsstandarderna.

Vidare har Bording/KLS PurePrint individuella kontrollformulär för att hantera särskilda kundspecifika krav och önskemål, som överbyggnad på GMP-arbetet. Det kan till exempel finnas särskilda krav på spårbarhet, linjeavstånd, utfartskontroller m.m.

På KLS PurePrint är kvalitetsledning en integrerad del av vår kultur och vårt arbetssätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer och hålla hög kvalitet på alla våra produkter, oavsett vilken bransch vi betjänar. Vi är stolta över vår historia av kvalitetsledning och vårt engagemang för att leverera effektiv produktion och hög kvalitet till våra kunder.

MASKINPARKEN

ColorMaskinparken är viktig för resultatet

KLS PurePrint har en omfattande maskinpark som säkerställer att du kan få alla produkter inom grafisk produktion av högsta kvalitet. Hjärtat i produktionen är två fullformats tryckmaskiner från KBA och Heidelberg, två av branschens mest välrenommerade leverantörer.

Hållbar produktion

I samband med utvecklingen av PurePrint och Cradle to Cradle-certifieringen uppstod ett behov av att byta ut alla material och produkter som kommer i kontakt med trycksaken. Bland annat sprutpulver och rengöringsmedel. Det fanns dock inget behov av att byta ut själva tryckmaskinerna.

Internt färdigställande

Efter tryckningen färdigställs trycksakerna i det interna bokbinderiet som är försett med alla maskiner för skärning, perforering, prägling, falsning och klammerhäftning. Maskinparken innehåller även utrustning för adressering av tidskrifter.

Produktionssystem

  • 8-färgs Koenig & Bauer – 72 x 104 cm
  • 5-färgs Heidelberg CD med vattenlack – 72 x 102 cm
  • Maskiner för skärning, perforering, bigning
  • 4 falsmaskiner
  • 1 folieringsmaskin
  • 2 klammerhäftar varav en med inline adressering
  • Xerox Color C75 digital tryckpress
  • Konica Minolta bizhub Press  C1100 digital tryckmaskin
  • Konica Minolta SD513 efterbehandlare

KAN VI HJÄLPA?

Vill du veta mer om möjligheter, produkter, hållbarhet, Cradle to Cradle eller något annat, ring oss eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt.