KLIMATNEUTRALA TRYCKSAKER

SKANDINAVIENS FÖRSTA KLIMATNEUTRALA TRYCKERI

I mer än 10 år har KLS PurePrint arbetat målmedvetet för att bli CO2-neutrala. Varje enskild del av företagets produktion och energiförbrukning har analyserats och kartlagts och alla på ställen som kunde förbättras och optimeras har detta gjorts. Redan 2009 lyckades KLS PurePrint bli CO2-neutrala som första tryckeri i Skandinavien.

EN FORTSATT PROCESS

Företaget har sedan dess fortsatt att arbeta för att minska utsläppen. 2010 investerade KLS PurePrint i Danmarks första elektriska lastbil, och köpte även en andel i ett vindkraftverk som står 300 meter från vårt företag i Hvidovre. Vi använder därför bara vindkraftsenergi idag och sedan 2012 har vi uteslutande köpt elbilar som tjänstebilar. På sex år har KLS PurePrint halverat värmeförbrukningen och minskat elförbrukningen med 38 procent per producerad enhet. Som en ytterligare miljösatsning har företaget fått ett vitt klimatvänligt tak som reflekterar solens värme och därmed minskar den globala uppvärmningen.

OBLIGATORISKA KVOTER

Eftersom det inte går att säkerställa 100 procent CO2-fri produktion och transport finns det ett behov av att köpa miljökvoter. KLS PurePrint beräknar varje år restutsläppen av CO2 och neutraliserar dem via FN-godkända CER-kvoter (Certified Emission Reduction) i CDM-projekt (The Clean Development Mechanism). Det vill säga projekt som garanterar ett lägre CO2-utsläpp i utvecklingsländer. Specifikt går våra kvoter för närvarande till återplantering och restaurering av förstörda mangroveskogar i Myanmar. Se mer här.

Exempel på hållbara CDM-projekt vi har stöttat: Ett projekt i Indien, där vindkraftverk har möjliggjort avstängning av ett kolkraftverk och ett projekt i Argentina, där metangas samlas in från en deponi.