Schweiz’ största stormarknadskedja klassificerar artiklar baserade på cirkulärt tänkande

 

I en tid då avfallsmängderna ständigt ökar finns ett ökat behov av att se över våra konsumtionsvanor och göra mer hållbara val. Migros, Schweiz största stormarknadskedja, introducerar M-Check: Recyclability – en innovativ metod för att bedöma och förstå återvinningsbarheten av hushålls- och textilprodukter.

Udvicklad i samarbete med Cradle to Cradle® och epeaswitzerland

M-Check-metoden bygger på en preliminär bedömning i enlighet med den internationellt erkända Cradle to Cradle Certified®-standarden och utvecklad i samarbete med epeaswitzerland.

M-check pre-assessment utförs av organisationen epeaswitzerland, som är en av de ledande bedömarna och partners i utveckling och implementering av Cradle to Cradle-projekt på global skala. Förutom att bedömningen skapar transparens för kunderna gör M-check också tydligt vilka leverantörer som kan förbättra sina produkter med tanke på den cirkulära ekonomin.

Vad bedöms och hur ges betyget? 

Schweiz genererar över 700 kg avfall per år. person, och utmaningarna inom avfallshantering och miljöpåverkan är betydande, skriver Migros på sin hemsida. Detta globala problem kräver att vi alla tar ett delat ansvar för att minska det.

M-Check: Recyclability fokuserar på två nyckelkategorier: återvinningsbara komponentmaterial och miljöanpassade komponentmaterial. Varje produkt bedöms utifrån dess materialsammansättning och användning av kemikalier och betygsätts på en skala från 1-5. Produkter med fem stjärnor är helt återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara och tillverkade av ett enda material. Dessutom är alla produktkomponenter och kemikalier som används under produktionen vetenskapligt klassade som ofarliga och produktionen och själva produkten har därför ingen negativ påverkan på miljön. Om produkten är Cradle to Cradle Certified® Gold eller Platinum får produkten automatiskt fem stjärnor. Läs mer om hur betygssystemet fungerar nedan.

Hos Migros, M-Check: Recyclability används på icke-livsmedelsprodukter, vilket inkluderar produkter som textilier, hushållsartiklar, tillbehör, pappersvaror och hygienprodukter. Migros har också, i samarbete med experter inom de olika områdena, utvecklat M-Checks för CO2-fotavtryck, djurskydd, förpackningar och ansvarsfull fiskproduktion.

Transparens och mer hållbara val

Med M-Check visar Migros inte bara vilka produkter som presterar bra, utan också var det fortfarande krävs åtgärder. I detta avseende fungerar M-Check även som en intern ”valuta” för att utveckla produktsortimentet mer hållbart. Genom att transparent visa kunderna vilka produkter som är mer hållbara och hur, gör Migros det lättare för dem att välja mer hållbara produkter. Den fortsatta utvecklingen av produktsortimentet mot mer hållbarhet och samtidigt ett förändrat köpbeteende mot fler stjärnor kommer att ha en positiv effekt på miljön på lång sikt.

På KLS/Bording PurePrint håller vi starkt med om detta tillvägagångssätt att vägleda konsumenter kring de mer hållbara valen. Med M-check presenterar Migros ett visionärt förhållningssätt till hållbarhet som vi på KLS/Bording PurePrint hoppas kan inspirera andra att införa liknande åtgärder.

 

Mer om M-check: Recyclability

Återvinningsbara komponentmaterial
Denna kategori bedömer en produkts lämplighet för återvinning. Även de minsta komponenterna, som skruvar och tråden som används för att sy spikar, tas med i beräkningen. Ett femstjärnigt betyg indikerar att produkten är helt återvinningsbar och förblir en kvalitetsråvara för nya produkter. Produkter tillverkade av naturmaterial och tilldelade fem stjärnor betyder att de antingen är komposterbara (certifierade) eller helt nedbrytbara. Produkter med lägre betyg är vanligtvis gjorda av olika material som är svåra att separera.

Miljöanpasade komponentmaterial
Denna kategori bedömer de kemikalier och ämnen som används i produkten. Produkter med fem stjärnor är endast gjorda av och består av material som är vetenskapligt klassade som ofarliga. Detta säkerställer att de är säkra för organisk eller teknisk återvinning. Lågklassade produkter innehåller kemikalier som finns på en lista över förbjudna ingående material för återvinning. Det betyder att produkten inte kan återvinnas.

Fem stjärnor
Återvinningsbara komponentmaterial: Produkten är helt återvinningsbar eller organiskt nedbrytbar, tillverkad av ett enda material.
Miljöanpassade komponentmaterial: Alla komponenter är vetenskapligt klassade som ofarliga, utan negativ påverkan på miljön.
Cradle to Cradle Certified® Gold eller Platinum-certifierade produkter.

Fyra stjärnor
Återvinningsbara ingående material: Produkten är helt återvinningsbar eller organiskt nedbrytbar, men en effektiv stängning av återvinningscirkeln saknas.
Miljöanpassade komponentmaterial: Materialen är säkra, men det finns utrymme för förbättringar.
Cradle to Cradle Certified® Silver-certifierade produkter.

Tre stjärnor
Återvinningsbara komponentmaterial: Huvudkomponenterna kan återvinnas, men material som påverkar återvinningskvaliteten är möjliga.
Miljöanpassade komponentmaterial: Återvinning är möjlig, men vissa ämnen kan påverka kvaliteten.
Cradle to Cradle Certified® Bronze-certifierade produkter.

Två stjärnor
Återvinningsbara komponentmaterial: Produkten kan inte återvinnas på grund av kompositmaterial.
Miljöanpassade komponentmaterial: Innehåller sannolikt problematiska ämnen för återvinning.
Cradle to Cradle Certified®: Ej tillgängligt.

En stjärna
Återvinningsbara komponentmaterial: Produkten är inte återvinningsbar eller engångsprodukt, tillverkad av problematiska material.
Miljöanpassade komponentmaterial: Innehåller kemikalier som förbjuder återvinning.
Cradle to Cradle Certified®: Ej tillgängligt.

BITTE KAI RAND: HÅLLBARA VAL ÄR ALLTID MODERNA

BITTE KAI RAND: HÅLLBARA VAL ÄR ALLTID MODERNA

BITTE KAI RAND är ett av Danmarks mest trendsättande modehus och märkets kollektioner kan ses på catwalks världen över. Modeföretaget grundades 1981, när Bitte som nyutexaminerad designer från Kungliga Danske Kunstakademin köpte det uppmärksammade stickföretaget...

läs mer