UTÖKAT PRODUCENTANSVAR FÖR FÖRPACKNINGAR: KOLLEKTIVA SYSTEM LANSERAR PRISINDIKATOR

 

Alla företag som använder förpackade produkter på marknaden kommer att ansvara för att finansiera och organisera insamling, sortering och hantering av sitt förpackningsavfall år 2025. Detta beräknas motsvara cirka 41 000 danska företag.

Det utökade producentansvaret för förpackningar träder i kraft den 1e juli 2025, men redan från april 2024 är omfattade antal företag skyldiga att registrera och redovisa en uppskattning av sina förväntade förpackningsmängder för 2024.

Det innebär att företagen får ansvaret att se till att allt förpackningsavfall samlas in och hanteras så miljövänligt som möjligt samt att så mycket som möjligt återanvänds och/eller återanvänds. De flesta är medvetna om detta vid det här laget, men mindre transparenta är kostnaderna förknippade med producentansvar.

Et nytt verktyg kan indikera kostnaden för ditt företag

För att möta företagens ekonomiska oro har non-profit kollektivsystemet Emballageretur lanserat ”Prisindikatorn”. Ett onlineverktyg som utifrån nuvarande kostnadsförväntningar kan ge det enskilda företaget en uppfattning om hur mycket de kommer att få betala 2025.

De ekonomiska konsekvenserna av producentansvar

Man beräknar att omkring 1,1 milj ton förpackningar kommer att omfattas av producentansvar, och det kommer att kosta de drabbade företagen totalt 2,35 miljarder DKK. kronor per år (3 525 miljarder SEK).

”Vad kostar det? Detta är förmodligen den vanligaste frågan när företag kontaktar oss. Med Prisindikatorn ger vi nu våra medlemmar möjlighet att få en uppfattning om vad producentansvar för förpackningar potentiellt kan innebära för dem i kronor och euro”, säger Morten Harboe-Jepsen, direktör för Emballageretur.

Prisindikatorn har tagits fram med data från en rapport av COWI, som tagits fram för Naturvårdsverket i Danmark, samt Emballagereturs egen erfarenhet av att hantera producentansvar.

Allt du behöver är information om sammansättningen av din förpackning och dess kvantitet. Det finns tre typer av förpackningar som måste beaktas i beräkningen:

  • Försäljningsförpackningen som själva produkten är förpackad i.
  • Den sekundära förpackningen i vilken flera produkter kan förpackas.
  • Transportförpackningarna, till exempel pallar.

”Prisindikatorn gör det möjligt för företag att testa sitt val av förpackning eller justera mängden för att se vilken effekt det kan ha på kostnaderna. Här spelar förpackningens vikt och material en avgörande roll”, säger Morten Harboe-Jepsen.

Du måste vara medlem i Emballageretur för att få tillgång till prisindikatorn. Det är dock gratis att registrera sig.

Kollektiva system kan hjälpa företag på väg

Det rekommenderas att företag ansluter sig till ett kollektivt system, som är privata organisationer som erbjuder sig att utföra de administrativa och praktiska uppgifter som följer med producentansvar för förpackningar. Det är fortfarande det producentansvariga företaget som ansvarar för att inhämta uppgifter om sina egna förpackningar och att dessa registreras i den kollektiva ordningen, men genom att gå samman i kollektiva system kan företagen gemensamt axla ansvaret.

Läs mer om de kollektiva systemen Emballageretur, VANA och ERP Danmark.

Behöver du vägledning?

På KLS/Bording PurePrint vill vi bidra till att skapa transparens kring ämnet och vi följer därför utvecklingen noga. Som kund hos KLS/Bording PurePrint är du alltid välkommen att höra av dig till din vanliga kontaktperson om du vill ha en status eller vägledning inom området. Dessutom kommer vi under 2024 att ta upp ämnet löpande och informera våra kunder när ny information blir tillgänglig.

Källor: Emballageretur.dk, Vana.dk, Dansk Industri

BITTE KAI RAND: HÅLLBARA VAL ÄR ALLTID MODERNA

BITTE KAI RAND: HÅLLBARA VAL ÄR ALLTID MODERNA

BITTE KAI RAND är ett av Danmarks mest trendsättande modehus och märkets kollektioner kan ses på catwalks världen över. Modeföretaget grundades 1981, när Bitte som nyutexaminerad designer från Kungliga Danske Kunstakademin köpte det uppmärksammade stickföretaget...

läs mer