Udvidet producentansvar for emballage: Kollektiv ordning lancerer prisindikator

 

Alle virksomheder, der sætter emballerede produkter på markedet, bliver ansvarlige for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af deres emballageaffald i 2025. Det vurderes, at det svarer til cirka 41.000 danske virksomheder.

Det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft den 1. juli 2025, men allerede fra april 2024 har omfattede virksomheder pligt til at registrere sig og indberette et estimat over deres forventede emballagemængder for 2024.

Det betyder, at virksomheder får ansvaret for at sikre, at al emballageaffald indsamles og behandles så miljømæssigt ansvarligt som muligt, og at mest muligt genbruges og/eller genanvendes. De fleste er på nuværende tidspunkt klar over dette, men mindre transparent er omkostningerne, der er forbundet med producentansvaret.

Nyt værktøj kan indikere omkostningerne for din virksomhed

For at imødekomme virksomheders økonomiske bekymringer har non-profit kollektiv ordningen Emballageretur lanceret ”Prisindikatoren”. Et online værktøj, som ud fra de nuværende omkostningsforventninger kan give den enkelte virksomhed en idé om, hvor meget de kommer til at skulle betale i 2025.

De økonomiske konsekvenser ved producentansvaret

Det estimeres at omkring 1,1 mio. tons emballage vil være omfattet af producentansvaret, og det kommer til at koste de berørte virksomheder i alt 2,35 mia. kroner om året.

Hvad koster det? Det er nok det hyppigst stillede spørgsmål, når virksomheder kontakter os. Med Prisindikatoren giver vi nu vores medlemmer mulighed for at få et fingerpraj om, hvad producentansvaret for emballage potentielt kan komme til at betyde for dem i kroner og ører”, fortæller Morten Harboe-Jepsen, direktør i Emballageretur.

Prisindikatoren er udviklet med data fra en rapport af COWI, som er udarbejdet for Miljøstyrelsen, samt Emballagereturs egne erfaringer med håndteringen af producentansvar.

Det eneste, man skal bruge, er information omkring ens emballagesammensætning og mængden af den. Der er tre typer emballage, der skal tages højde for i beregningen:

  • Salgsemballagen, som selve produktet er pakket ind i.
  • Den sekundære emballage, hvori der kan være flere produkter pakket.
  • Transportemballagen, eksempelvis paller.

”Prisindikatoren gør det muligt for virksomhederne at teste deres valg af emballage eller justere i mængden af den for at se, hvilken betydning det kan få for omkostningerne. Her spiller emballagens vægt og materiale en afgørende rolle”, siger Morten Harboe-Jepsen.

Man skal være medlem af Emballageretur for at få adgang til Prisindikatoren. Det er dog gratis at melde sig ind.

Kollektiv ordninger kan hjælpe virksomheder på vej

Det anbefales at virksomheder tilmelder sig en kollektiv ordning, som er private organisationer, der tilbyder at udføre de administrative og praktiske opgaver, der følger med producentansvaret for emballage. Det er stadig den producentansvarlige virksomhed, der har ansvar for indhentning af data om egne emballager og for at disse bliver registreret hos kollektiv ordningen, men ved at gå sammen i kollektiv ordninger kan virksomheder i fællesskab løfte ansvaret.

Læs mere om kollektiv ordningerne Emballageretur, VANA og ERP Danmark

Har du brug for vejledning?

Hos KLS PurePrint ønsker vi at være med til at skabe gennemsigtighed omkring emnet og vi følger derfor udviklingen nøje. Som kunde hos KLS PurePrint er man altid velkommen til at tage fat i sin faste kontaktperson, hvis man ønsker en status eller vejledning på området. Derudover vil vi i løbet af 2024 tage emnet op løbende og informere vores kunder, i takt med at der kommet nyt.

Kilder: Emballageretur.dk, Vana.dk, Dansk Industri

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

  Hvad der startede som et privat nytårsforsæt tilbage i 2018, er i dag blevet til virksomheden Simpelt. Stifter af Simpelt Emma Bech Hansen ønskede at reducere plastikforbruget i hende og kærestens hverdag og hun begyndte at undersøge mulighederne for produkter...

læs mere
KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

  I FSC Ugen 2024 sætter NGO’er og virksomheder i hele Norden fokus på betydningen af de valg, vi alle træffer i hverdagen. Når du vælger FSC®, er du f.eks. med til at gøre en forskel for natur, dyreliv og mennesker i verdens skove. FSC®-mærket sikrer ikke bare...

læs mere