FÅGLARN ÄR I FOKUS PÅ DANSK ORNITOLOGISK FÖRENING OCH PÅ AVEDÖRE HOLME

 

Dansk Ornitologisk Förening (DOF) / Birdlife Denmark är en naturvårdsorganisation med särskilt fokus på fåglar. Organisationen samlar kunskap och erfarenheter om alla sorters fåglar – både de vi ser i trädgården dagligen, men också de sällsynta och hotade fåglarna.

Genom sitt mångåriga arbete, och en mycket hög kvalitet på insatser för fåglar och natur, har DOF ett mycket stort inflytande på naturskyddet i Danmark, precis som DOF även samarbetar med Miljöministeriet som använder föreningens data i sina naturplaner.

Hållbarhet och medlemmer är våra hörnstenar

”Hållbarhet betyder allt för oss. Varje dag jobbar vi för en grönare värld”, säger Lars Engmark, biträdande direktör på DOF. Föreningen har ett nära samarbete med sina medlemmar, vilket tillsammans med hållbarhet beskrivs som föreningens hörnsten. DOF har drygt 17 500 medlemmar, fördelade på lokalavdelningar över hela Danmark. Ett nätverk av engagerade medlemmar övervakar kontinuerligt de sällsynta fåglarna, medan ett rikstäckande nätverk övervakar alla Danmarks viktigaste fågelområden. Dessutom registrerar mer än 2 000 ornitologer kontinuerligt sina fågelobservationer över hela landet.

Ett hållbart samarbete 

Samarbetet mellan DOF och KLS/Bording PurePrint går åt båda hållen; KLS/Bording PurePrint är företagssponsor på DOF och DOF får trycksaker och andra grafiska uppgifter producerade på KLS/Bording PurePrint. ”Jag hörde talas om KLS/Bording PurePrint, och den gröna omställning du har gått igenom, genom mitt nätverk och valet var självklart – KLS/Bording PurePrint valdes på grund av din hållbara profil, som passar in hos oss på DOF”, säger Lars Engmark.

På KLS/Bording PurePrint är vi glada och stolta över samarbetet med DOF. ”Med en organisation som DOF, som sköter fågel- och naturvårdsarbetet till glädje och nytta för oss alla, är det naturligt för KLS/Bording PurePrint att stödja det goda arbetet. Med vår vision om att vara världens grönaste och mest hållbara tryckeri, är det helt logiskt för oss att ha ett företagssponsring. Vi klarar oss inte utan naturen och fåglarna är en avgörande faktor för den biologiska mångfalden som är så viktig för oss alla att bevara”, sådan beskriver Peter Amtorp Burchardt, försäljningschef på KLS/Bording PurePrint, samarbetet.

Sätta upp holkar

Som en del av Hvidovre kommuns biologiska mångfaldsprojekt med företagen på Avedøre Holme har kommunen tillsammans med företagen och efter samtal med DOF valt ut tre företag på Avedøre Holme, vars byggnader ska lägga murar för att sätta upp tumlarholkar. Byggnaderna på KLS/Bording PurePrint är utvalda och i november har vi satt upp ett antal holkar för tumlare, samt ett fågelkall för att locka till sig tumlare.

År 2023 rödlistades tumlaren som nästintill hotad, vilket framför allt beror på brist på häckningsplatser i byggnader som förtätas i klimatets namn. På KLS/Bording PurePrint hoppas vi att holkarna kan komma fåglarna till del och att vi får besök av häckfåglar i sommar.

Förutom tumlare har företagen på Avedøre Holme även ett insatsområde med både mes- och stareholkar samt tornfalkholkar. Den senare kommer att sättas upp på några utvalda industribyggnader som är tillräckligt höga för dem.

BITTE KAI RAND: HÅLLBARA VAL ÄR ALLTID MODERNA

BITTE KAI RAND: HÅLLBARA VAL ÄR ALLTID MODERNA

BITTE KAI RAND är ett av Danmarks mest trendsättande modehus och märkets kollektioner kan ses på catwalks världen över. Modeföretaget grundades 1981, när Bitte som nyutexaminerad designer från Kungliga Danske Kunstakademin köpte det uppmärksammade stickföretaget...

läs mer