Fuglene er i fokus hos Dansk Ornitologisk Forening og på Avedøre Holme

 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / Birdlife Danmark er en naturbeskyttelsesorganisation med særligt fokus på fuglene. Organisationen samler viden og oplevelser med alle slags fugle – både dem vi til dagligt ser i haven, men også de sjældne og truede fugle.

DOF har gennem sit mangeårige virke, og en meget høj kvalitet i indsatser for fuglene og naturen, en meget stor indflydelse på naturbeskyttelse i Danmark, ligesom DOF også samarbejder med Miljøministeriet, der bruger foreningens data i sine naturplaner.

Bæredygtighed og medlemmer er vores hjørnesten

Bæredygtighed betyder alt for os. Hver dag arbejder vi for en grønnere verden”, fortæller Lars Engmark, vicedirektør hos DOF. Foreningen har et tæt samarbejde med sine medlemmer, som sammen med bæredygtighed beskrives som foreningens hjørnesten. DOF har lidt over 17.500 medlemmer, fordelt i lokalafdelinger over hele Danmark. Et netværk af engagerede medlemmer overvåger løbende de sjældne fugle, mens et landsdækkende netværk overvåger alle Danmarks vigtigste fugleområder. Herudover registrerer mere end 2000 ornitologer løbende deres fugleobservationer landet over.

Et bæredygtigt samarbejde 

Samarbejdet mellem DOF og KLS PurePrint går begge veje; KLS PurePrint er virksomhedssponsor hos DOF og DOF får tryksager og andre grafiske opgaver produceret hos KLS PurePrint.  ”Jeg hørte om KLS PurePrint, og den grønne omstilling I har gennemgået, via mit netværk og valget var oplagt – KLS PurePrint blev valgt på grund af jeres bæredygtige profil, som passer ind hos os i DOF”, fortæller Lars Engmark.

Hos KLS PurePrint er vi glade og stolte af samarbejdet med DOF. ”Med en organisation som DOF, der passer på fugle-og naturbeskyttelsesarbejdet til glæde og gavn for os alle, er det jo naturligt for KLS PurePrint at støtte op om det gode arbejde. Med vores vision om at være verdens grønneste og mest bæredygtige trykkeri, giver det for os rigtig god mening med et virksomhedssponsorat. Vi kan ikke undvære naturen, og fuglene er en afgørende faktor i biodiversiteten, som er så vigtig for os alle at bevare”, sådan beskriver Peter Amtorp Burchardt, salgschef hos KLS PurePrint, samarbejdet.

Opsætning af redekasser

Som et led i Hvidovre Kommunes biodiversitetsprojekt med virksomhederne på Avedøre Holme, har kommunen i fællesskab med virksomhederne og efter sparring med DOF udvalgt tre virksomheder på Avedøre Holme, hvis bygninger skal lægge murer til opsætning af mursejlerredekasser. Bygningerne hos KLS PurePrint er blevet udvalgt og vi har i november fået opsat en række mursejlerredekasser, samt et fuglekald som skal tiltrække mursejlere.

Mursejleren blev i 2023 rødlistet som næsten truet, hvilket primært skyldes mangel på redepladser i bygninger, der i klimaets navn bliver gjort tætte. Hos KLS PurePrint håber vi på, at redekasserne kan komme fuglene til gavn og at vi til sommer får besøg af ynglende fugle.

Ud over mursejlere har virksomhederne på Avedøre Holme også et indsatsområde med både mejse og stærekasser samt tårnfalkeredekasser. De sidstnævnte vil blive opsat på nogle få udvalgte industribygninger, der er høje nok til disse.

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

  Hvad der startede som et privat nytårsforsæt tilbage i 2018, er i dag blevet til virksomheden Simpelt. Stifter af Simpelt Emma Bech Hansen ønskede at reducere plastikforbruget i hende og kærestens hverdag og hun begyndte at undersøge mulighederne for produkter...

læs mere
KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

  I FSC Ugen 2024 sætter NGO’er og virksomheder i hele Norden fokus på betydningen af de valg, vi alle træffer i hverdagen. Når du vælger FSC®, er du f.eks. med til at gøre en forskel for natur, dyreliv og mennesker i verdens skove. FSC®-mærket sikrer ikke bare...

læs mere