Kreativt

Den kreativa avdelningen

Grafiska uppgifter är ett brett område och på KLS PurePrint får du hjälp med detta. Oavsett om det handlar om tidningar, broschyrer, böcker, roll-ups eller banderoller så har våra grafiska formgivarna på den kreativa avdelningen de kvalifikationer och erfarenheter som behövs för att hantera den grafiska och kreativa aspekten av ditt uppdrag. Oavsett vad du har för mål och ambition, kan våra grafiska designers hjälpa dig.

De grafiska uppgifterna

Den kreativa avdelningen kan hjälpa dig med t.ex. design, layout eller bildbehandling. För att få exakt det resultat du önskar står den kreativa avdelningen redo att arbeta nära dig, och vi har stor kompetens inom veckotidningar och tidskrifter. Vi designar och producerar idag mer än 50 tidskrifter. De grafiska formgivarna har också lång erfarenhet, vilket gör att du tryggt kan anförtro uppdrag åt dem. Hela avdelningen har naturligtvis ett nära samarbete med KLS PurePrints projektledare, så att hela processen från idé till grafisk produkt ligger i experthänder och optimeras. Det gör det enkelt för dig. Och det betyder också att du kan vara säker på kvaliteten på din grafiska produkt.