Tankesmedjan Framtidens Biblioteker står bakom projektet TILSAMMANS OM GLOBALA MÅL – på biblioteket

 

Alla befolkningsgrupper behöver vara med om vi som samhälle på allvar ska gå in en mer hållbar riktning, säger tankesmedjan Framtidens Bibliotek. I projektet TILLSAMMANS OM GLOBALA MÅL är den primära målgruppen åldersgruppen 60+, som besitter värdefull erfarenhet och motivation att engagera sig i arbetet med globala målen.

Det finns många ingångar utformade för att engagera barn och unga i världsmålsarbete, medan utbudet för de över 60 år är mer begränsat. Men hur är det med dessa 1,5 miljoner danska pensionärer? Vart tar de vägen och varför är de inte naturligt involverade? Detta är motiveringen för projektet, TILLSAMMANS OM GLOBALA MÅL.

Projekt TILLSAMMANS OM GLOBALA MÅL

Tankesmedjan Framtidens Biblioteker står bakom projektet TILLSAMMANS OM GLOBALA MÅL. Ett projekt som ska främja hållbar utveckling, social hållbarhet och deltagarnas välmående, utifrån antagandet att det ökar livskvaliteten att agera sig för något meningsfullt tillsammans med andra.

De globala målen uppmuntrar oss att samarbeta mellan nationer, men också lokalt. Därför handlar TILLSAMMANS OM GLOBALA MÅL om att stärka och utveckla lokala samhällen med de många världsmålen i åtanke.

I projektet samarbetar Tankesmedjan Framtidens Biblioteker med folkbibliotek över hela landet för att involvera medborgare i lokalsamhällen. Konkret ska projektet stärka biblioteken i att engagera och involvera målgruppen 60+ i Världsmålsarbetet genom att underlätta lokala handlingsgemenskaper kring FN:s Världsmål. Verksamheten i dessa samhällen börjar ofta i det lilla och utvecklas kontinuerligt genom goda idéer från medborgarna. Det finns många goda exempel på gemenskaper och aktiviteter som har startat runt om i landets bibliotek, till exempel:

  • En besökstjänst för att minska ensamheten
  • Ympning och plantering av träd
  • Sy- og upcycklingverkstäder
  • Ett stort antal reparationscaféer
  • Bildande av ett så kallat ”reseteam”, bestående av medborgare som ger sig ut i sitt lokalsamhälle för att förmedla kunskap om världsmålen.

Det är alla aktiviteter som får liv genom frivilliga medborgare som aktivt vill delta i arbetet för en mer hållbar nutid och framtid.

Frågar man projektledaren Kira Gilling Hansen så har projektet varit en succé. ”Under de senaste två åren har vi haft hundratals medborgare engagerade för att samarbeta utanför biblioteken. Jag upplever att vi har lyckats med projektet och jag kan se att de flesta grupper är förankrade, antingen i lokalföreningar eller via biblioteken, så att de också är livskraftiga på lång sikt – även efter projektets slut”.

Projektet, som skulle ha avslutats i maj i år, har förlängts och kommer att pågå till slutet av november 2023.

Projektets centrala mål

  • Mobilisera och involvera äldre i att förverkliga FN:s globala mål som aktiva deltagare och medskapare av nya lösningar, initiativ och lokala konkreta vardagliga handlingar.
  • Öka äldre medborgares välbefinnande och livskvalitet genom att skapa en ram där de kan sätta sina egna resurser i spel genom nya lokalsamhällen.
  • Stärka bibliotekens samhällsbyggande roll och kompetens gentemot målgruppen 60+ och i förhållande till FN:s globala mål.

Samarbete med gott samvete

Samarbetet mellan Tankesmedjan och KLS/Bording PurePrint är ett som Kira Gilling Hansen är mycket nöjd med. ”Jag är väldigt glad över att ha hittat ett så bra tryckeri som KLS/Bording PurePrint. Jag har aldrig tidigare upplevt en så hög servicenivå. Dessutom ser jag KLS/Bording PurePrint som first movers med Cradle to Cradle-certifierade trycksaker, vilket gör att vi kan få material tryckta med gott samvete. Alternativet är att vi inte får affischer eller handböcker tryckta, och det vore synd, för det är viktigt att stimulera syn- och känselsinnena genom tryckt material”, avslutar hon.

Utställd på Danska Affischmuseet

Det skickliga grafikteamet på KLS/Bording PurePrint har bland annat designat en affisch för Tønketanken Fremtidens Biblioteker och Danmarks Bibliotek, som användes på Klimatfolkets möte i Middelfart förra året. Affischen väckte stor uppmärksamhet och finns idag med i specialutställningen Jorden Kalder! på danska affischmuseet i Aarhus. En utställning som presenterar 100 år av miljö- och klimatkamp.

 

Fakta om projektet TILLSAMMANS OM GLOBALA MÅL och tankesmedjan Framtidens Biblioteker

Med biblioteken som plattform skapar vi lokala gemenskaper utifrån målgruppens egna intressen och verklighet. Projektet stöds av VELUX FOUNDATION, och det pågår från mars 2021 till november 2023. Läs mer om projektet på webbplatsen: www.sammenomverdensmål.dk

Tankesmedjan Framtidens Bibliotek representerar ett 40-tal folkbibliotek, biblioteksorganisationer, forskningsbibliotek och ett antal privata företag som aktivt deltar i tankesmedjans verksamhet och stödjer arbetet ekonomiskt. Tankesmedjan undersöker, testar och skapar kunskap om vad framtidens bibliotek ska innehålla, vilka tjänster som ska erbjudas och vilka behov som finns i samhället och hos användaren.

 

 

Affisch designad av KLS/Bording PurePrint för tankesmedjan Framtidens Biblioteker och Danmarks Biblioteksförening.

BITTE KAI RAND: HÅLLBARA VAL ÄR ALLTID MODERNA

BITTE KAI RAND: HÅLLBARA VAL ÄR ALLTID MODERNA

BITTE KAI RAND är ett av Danmarks mest trendsättande modehus och märkets kollektioner kan ses på catwalks världen över. Modeföretaget grundades 1981, när Bitte som nyutexaminerad designer från Kungliga Danske Kunstakademin köpte det uppmärksammade stickföretaget...

läs mer