Tænketanken Fremtidens biblioteker står bag projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL – på biblioteket

 

Der er brug for at inddrage alle befolkningsgrupper, hvis vi som samfund for alvor skal bevæge os i en mere bæredygtig retning, sådan lyder det fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. I projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL er den primære målgruppe aldersgruppen 60+, som besidder værdifulde erfaringer og motivation for at involvere sig i arbejdet med verdensmålene.

Der findes mange indgange designet til at engagere børn og unge i verdensmålsarbejdet, mens udbuddet til dem, der er fyldt 60 år, er mere begrænset. Men hvad så med disse 1,5 millioner ældre borgere? Hvor går de hen, og hvorfor bliver de ikke naturligt inddraget? Dette er motivationen for projektet, SAMMEN OM VERDENSMÅL.

Projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL

Tænketanken Fremtidens Biblioteker står bag projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL. Et projekt som skal fremme den bæredygtige udvikling, herunder den sociale bæredygtighed og deltagernes trivsel ud fra en antagelse om, at det øger livskvaliteten at skride til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre.

Verdensmålene opfordrer os til at samarbejde på tværs af nationer, men også lokalt. Derfor handler SAMMEN OM VERDENSMÅL om at styrke og udvikle lokale fællesskaber med de mange verdensmål for øje.

I projektet samarbejder Tænketanken Fremtidens Biblioteker med folkebiblioteker landet over om at inddrage borgere i lokale fællesskaber. Helt konkret skal projektet styrke bibliotekerne i at engagere og involvere målgruppen 60+ i verdensmålsarbejdet ved at facilitere lokale handlefællesskaber omkring FN’s verdensmål. Aktiviteterne i disse fællesskaber starter ofte i det små og udvikler sig løbende gennem gode ideer fra borgerne. Der er mange gode eksempler på fællesskaber og aktiviteter, som er startet rundt omkring på landets biblioteker, f.eks.:

  • En besøgstjeneste, der skal mindske ensomhed
  • Podning og plantning af træer
  • Sy- og upcyckling workshops
  • Et stort antal repair-cafeer
  • Uddannelse af et såkaldt ”rejsehold”, bestående af borgere, som tager ud i deres lokalsamfund, for at videreformidle viden om verdensmålene

Det er alt sammen aktiviteter, der får liv gennem frivillige borgere, som aktivt ønsker at deltage i arbejdet for en mere bæredygtig nutid og fremtid.

Spørger man projektleder, Kira Gilling Hansen, så har projektet været en succes. ”Vi har i løbet af de sidste to år fået hundredvis af borgere med ombord og til at samarbejde ude på bibliotekerne. Jeg føler, at vi er lykkedes med projektet og jeg kan se at de fleste grupper er forankret, enten i lokale foreninger eller gennem bibliotekerne, sådan at de også på sigt er levedygtige – også efter projektets afslutning”

Projektet, der skulle have været afsluttet i maj i år, er blevet forlænget og kører indtil udgangen af november 2023.

Projektets centrale målsætninger

  • Mobilisere og involvere ældre i at realisere FN’s verdensmål som aktive deltage og medskabere af nye løsninger, initiativer og lokale og konkrete hverdagshandlinger.
  • Øge ældre medborgeres trivsel og livskvalitet ved at skabe en ramme, hvor de kan bringe egne ressourcer i spil gennem nye lokale fællesskaber.
  • Styrke bibliotekernes aktivt lokalt involverende og fællesskabende rolle og kompetencer overfor målgruppen 60+ og i forhold til FN’s verdensmål.

Samarbejde med god samvittighed

Samarbejdet mellem Tænketanken og KLS PurePrint er et, som Kira Gilling Hansen er meget tilfreds med. ”Jeg er rigtig glad for at have fundet sådan et godt trykkeri, som KLS PurePrint. Jeg har aldrig tidligere oplevet et så højt serviceniveau. Derudover ser jeg KLS PurePrint som firstmovers med Cradle to Cradle certificerede tryksager, hvilket gør at vi kan få trykt materialer med god samvittighed. Alternativet er, at vi ikke får trykt plakater eller håndbøger, og det ville være ærgerligt, fordi det er vigtigt at stimulere de visuelle og taktile sanser gennem trykte materialer”, afslutter hun.

Udstilles på Dansk Plakatmuseum

Det dygtige grafikerteam hos KLS PurePrint har blandt andet designet en plakat til Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Danmarks Biblioteksforening, som sidste år blev brugt på Klimafolkemødet i Middelfart. Plakaten vakte en del opmærksomhed og er i dag med i særudstillingen Jorden Kalder! på Dansk Plakatmuseum i Aarhus. En udstilling som præsenterer 100 års miljø- og klimakamp.

 

Fakta om projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL og Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Med bibliotekerne som platform skaber vi lokale fællesskaber med udgangspunkt i målgruppens egne interesser og virkelighed. Projektet er støttet af VELUX FONDEN, og det kører i perioden marts 2021 til november 2023. Få mere viden om projektet på hjemmesiden sammenomverdensmål.dk.

 Tænketanken Fremtidens Biblioteker repræsenterer omkring 40 folkebiblioteker, biblioteksorganisationer, forskningsbiblioteker og en række private virksomheder, der deltager aktivt i Tænketankens aktiviteter og støtter arbejdet økonomisk. Tænketanken undersøger, tester og skaber viden om, hvad fremtidens bibliotek skal indeholde, hvilke services der skal tilbydes, og hvilke behov der er i samfundet og hos brugeren.

 

 

Plakat designet af KLS PurePrint til Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Danmarks Biblioteksforening.

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

  Hvad der startede som et privat nytårsforsæt tilbage i 2018, er i dag blevet til virksomheden Simpelt. Stifter af Simpelt Emma Bech Hansen ønskede at reducere plastikforbruget i hende og kærestens hverdag og hun begyndte at undersøge mulighederne for produkter...

læs mere
KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

  I FSC Ugen 2024 sætter NGO’er og virksomheder i hele Norden fokus på betydningen af de valg, vi alle træffer i hverdagen. Når du vælger FSC®, er du f.eks. med til at gøre en forskel for natur, dyreliv og mennesker i verdens skove. FSC®-mærket sikrer ikke bare...

læs mere