PUREPRINT

Fuld bæredygtighed

Selvom vi i Danmark er verdensmestre i at genanvende pap og papir, efterlader selv de mest miljøvenlige tryksager på markedet i dag et restprodukt på 25 procent, som indeholder skadelige kemikalier og tungmetaller, og som derfor skal opmagasineres på depoter. Men vores Cradle-to-Cradle-certificerede trykmetode garanterer fuld bæredygtighed og 100 procent bionedbrydelighed i alle trykkeriets produkter og fremstillingsprocesser. Vi kalder det PurePrint.

Et stort udviklingsprojekt

Udviklingen af PurePrint har taget mere end tre år og har kostet flere millioner kroner. Heldigvis tiltrak projektet sig stor opmærksomhed, så både Erhvervsstyrelsen, Grøn Omstillingsfond og Hovedstadsregionen stillede udviklingsmidler til rådighed for det banebrydende projekt.

Nye trykfarver og nyt papir

Det krævede nye trykfarver, nyt papir og nye hjælpematerialer for at sikre et produkt, der var 100 procent biologisk nedbrydeligt. Alle kemikalier, der ophobes i naturen og medfører negative konsekvenser, eller som har farlige egenskaber i forbindelse med deres produktion, anvendelse og bortskaffelse, blev fjernet fra KLS PurePrints tryksager og erstattet af uskadelige alternativer. Målet var et produkt, der kvalitetsmæssigt var fuldt på højde med traditionelle produkter – og som samtidig ikke var dyrere.

I maj 2015 lykkedes det

I maj i 2015 producerede KLS PurePrint det første PurePrint – en 100 procent biologisk nedbrydelige tryksag. Trykket var en plakat for Carlsberg med den berømte Carlsbergelefant, og det var tidligere miljøminister Ida Auken, CEO for Carlsberg Danmark Carsten Hänel og Hvidovre Kommunes borgmester Helle Adelborg, der trykkede på knappen.