Earth Overshoot Day

Den 1. august i år var Earth Overshoot Day.  Dagen er en markering af, hvornår vi har opbrugt de naturressourcer, vi kan tillade os at bruge på et år, hvis jorden skal kunne nå at genoprette sine ressourcer.

Sagt på en anden måde, så bruger vi i dag naturressourcerne 1,7 gange hurtigere end jordklodens økosystem kan nå at genoprette. Vi har altså brug for 1,7 jordklode til at kunne leve som vi gør i dag. Det viser de seneste tal fra WWF’s globale analysepartner, Global Footprint Network.

Faktisk er Danmark et af de værste lande til at forbruge af verdens naturressourcer. Hvis alle mennesker i verden levede som vi gør i Danmark, ville Earth Overshoot Day allerede have været den 28. marts i år. Vi ville altså have brug for naturressourcer svarende til 4,2 jordkloder, hvis hele verden havde et lige så højt forbrug, som her i Danmark.

Det er en af årsagerne til at de fleste er enige om, at er nødt til at gøre noget ved vores forbrug. Og her kommer den cirkulære tankegang og Cradle to Cradle ind i billedet da den går ud på, at genanvende vores ressourcer i enten et biologisk eller et teknisk kredsløb.

Kilde: Global Footprint Network www.footprintnetwork.org.