Engangsplastdirektivet træder i kraft 3. juli i år. Er du klar?

EU vedtog i sommeren 2019 engangsplastdirektivet (SUP – Single Use Plastic). Det har til formål at reducere mængden af plastaffald i vores omgivelser og at sørge for, at forbrugerne bliver mere bevidste og får mindre lyst til at smide affald. Nogle produkter forbydes helt, mens andre pålægges en oplysningspligt, så man er forpligtet til at sætte godkendte mærker/piktogrammer på produktet. For at sikre en succesfuld implementering, vil man gøre brug af både forbud, udvidet producentansvar, afgifter og mærkning.

Overordnet om SUP

Målet med direktivet er at udfase brugen af engangsplast, hvor der findes bedre alternativer. Direktivet foreskriver: ”hvor bæredygtige alternativer er let tilgængelige og overkommelige, vil plastprodukter til engangsbrug blive forbudt fra den 3. juli 2021″. I artikel 5 står følgende: ”Restriktioner for markedsføring: Medlemsstaterne forbyder markedsføringen af engangsplastprodukter opført i del B i bilaget og produkter fremstillet af oxonedbrydeligt plast.” Det gælder følgende produkter: vatpinde, engangsbestik, tallerkner, sugerør, rørepinde, ballonpinde, fødevarebeholdere af EPS, drikkebægre af EPS, drikkevarebeholdere af EPS og alle produkter af oxo-nedbrydeligt plast.” (Oxo-nedbrydeligt plast kaldes også bionedbrydeligt plast og EPS, ekspanderet polystyren, er det vi kender som flamingo).

Mærkningskrav af plastprodukter

Det første forbrugerne kommer til at mærke, er mærkning af udvalgte produkters indhold af engangsplast.

I artikel 7 står der:  ”Mærkningskrav: Medlemsstaterne sikrer, at alle markedsførte engangsplastprodukter opført i del D i bilaget har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning på emballagen eller på selve produktet […]” Dette gælder drikkebægre, bind, tamponer og indføringshylstre til tamponer, vådservietter og tobaksprodukter med filter. Disse produkter er således pålagt mærkningskrav pr. 3. juli 2021.

EU Kommissionen har til formålet udviklet en ny mærkning i form af piktogrammer og tekst. Målet er at forbrugerne med mærkningen skal informeres om ”korrekt bortskaffelse og indhold af plast”. Man må dog godt sælge ud af et evt. lager efter den 3. juli 2021.

Engangsplastdirektivet pålægger derudover producenter af de omfattede engangsplastprodukter at betale for oprydning efter henkastet affald. Principperne for betaling er endnu ikke endeligt aftalt.

Hvilke produkter er omfattet

SUP Direktivet omfatter 10 typer af engangsplast:

 • Cotton bud sticks – Vatpinde
 • Cutlery, plates, straws, and stirrers – bestik, tallerkner, sugerør og rørepinde
 • Balloons and sticks for balloons – balloner og ballonpinde
 • Food containers – fødevareremballage (madbeholdere til takeaway)
 • Cups for beverages – kopper
 • Beverage containers – drikkebeholdere
 • Cigarette butts – cigaretfiltre
 • Plastic bags – plastikposer
 • Packets and wrappers – pakker og indpakning
 • Wet wipes and sanitary items – vådservietter og sanitetsprodukter

For de produkter der ikke forbydes, fokuserer EU på at begrænse deres anvendelse igennem oplysning. Der indføres

 • Designkrav til produktet, f.eks. krav til at forbinde hætter til flasker
 • Mærkningskrav for at informere forbrugerne om produkternes plastindhold og bortskaffelsesmuligheder
 • Krav til affaldshåndtering og oprydningsforpligtelser for producenter

Forbruget af flere andre plastprodukter, som der ikke findes noget alternativ til, skal reduceres med mindst 25% af medlemslandene senest i 2025. Dette omfatter “engangsburgeræsker”, madkasser og fødevarebeholdere til frugter, grøntsager, desserter og is. Medlemslandene skal her udarbejde nationale planer for at tilskynde til, at produkter bliver anvendt til flere formål og flere gange samt genbruges.

Udvidet producentansvar

Der indføres desuden et udvidet producentansvar, som i 2025 vil udvide kravene til emballagevalg og mærkning på emballage. I de fleste europæiske lande har der hidtil eksisteret udvidet producentansvar på emballage, men ikke i Danmark. Det udvidede producentansvar falder på producenten af produktet og ikke på emballageproducenten. Her skal producenterne redegøre for og betale for bortskaffelsen og genanvendelsen af emballage. Det forventes at de enkelte EU lande vil opkræve afgifter til finansiering af flere og bedre genanvendelsessystemer.

Læs mere:

Læs rådets endelige vedtagelse af nye regler for engangsplast her.

Find notat om mærkning af engangsplast her.

Læs om specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter her.

plastic in filter
plastic in filter
plastic in filter
Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

  Hvad der startede som et privat nytårsforsæt tilbage i 2018, er i dag blevet til virksomheden Simpelt. Stifter af Simpelt Emma Bech Hansen ønskede at reducere plastikforbruget i hende og kærestens hverdag og hun begyndte at undersøge mulighederne for produkter...

læs mere
KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

  I FSC Ugen 2024 sætter NGO’er og virksomheder i hele Norden fokus på betydningen af de valg, vi alle træffer i hverdagen. Når du vælger FSC®, er du f.eks. med til at gøre en forskel for natur, dyreliv og mennesker i verdens skove. FSC®-mærket sikrer ikke bare...

læs mere