FSC baner vejen for et bæredygtigt samfund

FSC Danmark arbejder med en lang række indsatsområder for at styrke og fremme brugen af FSC-mærket. FSC-mærket træ og papir er forbrugernes garanti for, at træet stammer fra bæredygtig skovdrift, hvor der er tanke for klimaet, dyre- og plantelivet samt de mennesker som arbejder i skoven.    

Arbejdet med at udbrede kendskabet til FSC-mærket kræver en mangeartet indsats, som i høj grad handler om, at få virksomheder og erhvervslivet til at indtænke bæredygtighed som en naturlig del af deres produktion og virke.

Allerede på uddannelsesniveau henvender FSC Danmark sig til fremtidens arkitekter, designere eller ingeniører, for at gøre eleverne opmærksomme på vigtigheden af bæredygtigt materialebrug.

”Vi laver indsatser målrettet træforbruget i virksomheder, så designeren eller medarbejderen i trælasten har bæredygtighed med i deres forståelse, når de skal træffe beslutninger ude i virksomhederne”, forklarer Kristian Jørgensen, rådgiver for FSC Danmark.

Det er ikke kun træbranchen, som FSC Danmark målretter deres indsatser til. Papirindustrien producerer millioner af ton papir hvert år, og derfor har FSC Danmark også et vigtigt arbejde i at fremme brugen af FSC-certificeret papir, så verdensskovene skånes for rovdrift.

Derfor er dialogen med selve virksomhederne også et vigtig skridt mod at blive et bæredygtigt samfund. FSC Danmark hjælper virksomhederne med at leve op til FSC-certificeringens krav, og vejlede dem i, hvordan de kan producere og anvende produkter, som indgår i en bæredygtig værdikæde.

Træ er en begrænset ressource

Med den øgede fokus på bæredygtighed og stigende efterspørgsel på bæredygtigt træ og papir, ligger der også en vigtig erkendelse af, at træ er en begrænset ressource:

”Der er mange brancher som kan erstatte deres nuværende materialer med træ, så der vil med tiden være stor konkurrence om træet. Vi har ikke en facitliste for, hvordan det skal faciliteres eller hvordan vi skal prioritere træet i fremtiden, men det er en proces som hele tiden skal italesættes”, fortæller Kristian Jørgensen.

Genanvendelse af træ og udbredelsen af dette, bliver derfor næste skridt for FSC Danmark. Når træ og papir genanvendes, bliver det en del af en cirkulær proces, som kan forlænge levetiden på en ellers begrænset ressource. Papirbranchen har længe genanvendt papir, men dette er ikke en tradition i fx byggebranchen, hvor træ fra byggepladser bortskaffes som brændbart affald. FSC Danmark arbejder derfor på at opbygge en infrastruktur, som gør det nemt at indsamle træ til genanvendelse. Samtidig skal det også gøres nemt at købe genbrugte træmaterialer i stedet for nyt.

Inspirationsmateriale er trykt bæredygtigt

I forbindelse med FSC Danmarks daglige arbejde med at bevæge samfundet i en mere bæredygtig retning, spiller viden og indsigt en stor rolle. Derfor er det også vigtigt, at vi alle er bekendte med fordelene og mulighederne ved bæredygtigt træ, og konsekvenserne af rovdrift på naturen.

FSC Danmark har udgivet inspirations- og undervisningsmateriale, som kan bruges af alle der gerne vil vide mere om bæredygtig skovdrift og materialebrug.

Undervisningsmaterialet er trykt af KLS Pureprint, er Cradle to Cradle certificeret og produceret CO2 neutralt. Alle PurePrint papir- og kartontyper er FSC certificerede, og KLS PurePrint er selv medlem af FSC Danmark.

Er du nysgerrig på at vide mere om FSC-mærket og bæredygtigt træ kan du finde inspirations- og undervisningsmaterialet lige HER.

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

  Hvad der startede som et privat nytårsforsæt tilbage i 2018, er i dag blevet til virksomheden Simpelt. Stifter af Simpelt Emma Bech Hansen ønskede at reducere plastikforbruget i hende og kærestens hverdag og hun begyndte at undersøge mulighederne for produkter...

læs mere
KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

  I FSC Ugen 2024 sætter NGO’er og virksomheder i hele Norden fokus på betydningen af de valg, vi alle træffer i hverdagen. Når du vælger FSC®, er du f.eks. med til at gøre en forskel for natur, dyreliv og mennesker i verdens skove. FSC®-mærket sikrer ikke bare...

læs mere