Region Sjælland: Bæredygtighed spiller en større rolle end nogensinde før

I Danmark vil vi gerne være forgangsland, når der måles på bæredygtighed, og flere og flere danske virksomheder, organisationer og skoler tænker i bæredygtige alternativer, herunder også de offentlige organisationer.

I Region Sjælland er der ca. 18.500 ansatte, spredt over bl.a. sygehuse, sundhedshuse, produktionsfaciliteter eller sociale institutioner, hvilket betyder, at bæredygtighed kan omhandle mangeartede tiltag og løsninger.

En af de afdelinger i Region Sjælland som er i gang med at implementere nye grønnere tiltag, er afdelingen for Indkøb, Produktion og logistik. I afdelingen er de ca. 400 ansatte fordelt på seks enheder, hvor Mogens Fonseca er driftschef for de fire af dem, som beskæftiger sig med produktionerne i køkkenet, som bl.a. tager sig af patientforplejningen, vaskeriydelserne, arealplejen og den interne transport.

”Hos os, i produktionsenhederne, har bæredygtighed fyldt en del i de senere år. Vi har selv taget initiativ til at undersøge, hvordan vi indenfor de eksisterende budgetter, kan justere og omlægge til grønnere og mere klimavenlige valg – og sideløbende fylder det også mere og mere i den politiske agenda, og i regionens samlede arbejde. Derfor vil det også komme til at fylde mere og mere de kommende år, og det hilser vi velkomment”, fortæller Mogens Fonseca, driftschef i Region Sjælland.

Selvom afdelingen for Indkøb, Produktion og Logistik selv har taget initiativ til flere grønne tiltag, er det ikke uden betydning, at det valgte regionsråd deler visionen om en bæredygtig omstilling.

”Vi er en politisk styret offentlig virksomhed, og det er politikerne som afgør, hvordan de vil prioritere både indsatsområder og de penge, som eventuelt følger med. I den konstitueringsaftale, som det nyvalgte regionsråd har indgået, spiller bæredygtighed en større rolle end nogensinde. Når de er enige om, at det er den vej vi skal gå, så er det vores opgave i de enkelte enheder at leve op til målsætningerne på bedst mulig vis”, fortsætter Mogens Fonseca.

Bæredygtige menukort

I en afdeling, som beskæftiger sig med så mange forskellige områder, som Indkøb, Produktion og Logistik, er der selvsagt en del forskellige mulige tiltag, som der kan fokuseres på, når afdelingen ønsker at sætte skub i de bæredygtige løsninger. Et større fokus på bl.a. mindre forbrug af plastik, bedre affaldssortering, økologi i madlavningen og større fokus på transportløsninger, der er drevet på el, bliver noget der vil blive løftet yderligere i de kommende år. Et af de nye bæredygtige tiltag er patienternes menukort, som nu produceres som Cradle to Cradle hos KLS PurePrint.

”Et af de produkter, som vi så en mulighed for nemt at kunne omlægge i en mere bæredygtig retning, var patienternes menukort. Vi lancerer et nyt menukort hvert halve år, og får trykt ca. 130.000 menukort om året. For os betød det meget, at produktionen var Cradle to Cradle certificeret, fordi vi netop gerne vil have det samlede produktionsforløb vurderet og optimeret, når vi snakker bæredygtighed”, uddyber Mogens Fonseca.

Produktionsenhederne vil de kommende år fortsætte med at udvikle sig i en mere bæredygtig retning, helt i tråd med de politiske ønsker.

LÆS MERE OM REGION SJÆLLANDS ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED HER.

Mogens Fonseca, Driftschef i Region Sjælland