FN’s Verdensmål har fået en tvilling: Inner Development Goals

Der er brug for at gentænke måden, hvorpå vi bruger os selv i arbejdslivet. Det mener en gruppe svenske forskere og konsulenter, som har udviklet Inner Development Goals (IDG), en pendant til FN’s Verdensmål. Skal vi lykkes med bæredygtighed i verden, må vi huske både de ydre og de indre aspekter”, fortæller ledelses- og organisationsudviklingskonsulent, Eva Damsgaard Nielsen, som driver konsulentvirksomheden Capio Consult. Al forandring starter med os selv, det er jo os, som tager valgene. Vi vælger om vi vil handle bæredygtigt eller ej og vores valg skal bane vejen for den bæredygtige udvikling”, uddyber hun.

FN’s Verdensmål har siden 2015 hjulpet organisationer og virksomheder ved at konkretisere hvordan vi kan arbejde i en bæredygtig retning. Nu har målene fået en tvilling, Inner Development Goals, som repræsenterer 5 dimensioner og 23 færdigheder og kvaliteter, som er særligt afgørende for ledere, der adresserer Verdensmålene, men grundlæggende for os alle. Formålet med Inner Development Goals er at accelerere arbejdet med bæredygtighed og at styrke vores langtidsfriskhed, overskud og innovationskraft. Det er vigtigt for både os selv, for arbejdspladserne og verden.

Inner Development Goals (IDGs) er en non-profit organisation for indre udvikling. Den forsker, indsamler og formidler videnskabsbaserede færdigheder og kvaliteter, der hjælper os til at leve mere målrettede, bæredygtige og produktive liv. Eksperter, videnskabsfolk, praktikere og organisationer fra hele verden bidrager til arbejdet.

Indre bæredygtighed avler overskud og innovationskraft

Spørger man Eva Damsgaard Nielsen, så er vi nødt til også at fokusere på den indre bæredygtighed. ”Vi er nødt til at skabe arbejdspladser med overskud og innovationskraft, ellers får vi det resultat, som vi plejer. Og for at skabe gode arbejdspladser er vi nødt til at adressere den mentale sundhed”, påpeger hun, og henviser til en undersøgelse fra 2022, udført af Videncenter for God Arbejdslyst. Undersøgelsen viser blandt andet at 59% oplever at der altid, ofte eller en gang imellem drives rovdrift på dem som ledere, 53% har oplevet sig stressede inden for de seneste 2 uger. Heraf oplever 60% at de har været kortluntede på arbejdet. ”Tallene taler for sig selv, alarmklokkerne ringer for alvor og vi er nødt til at handle anderledes, hvis vi vil lykkes. Derfor mener jeg, at arbejdet med indre bæredygtighed er utrolig vigtigt for også at kunne arbejde innovativt med den ydre bæredygtighed”, fortæller Eva Damsgaard Nielsen.

Mind your Inner Development – nyt dialogspil

Eva Damsgaard Nielsen står bag dialogspillet ’Mind your Inner Development’, og idéen med spillet er, at gøre det muligt at arbejde med de 23 indre udviklingsmål i praksis og anvende dem konkret i ens eget arbejdsliv og de aktuelle udfordringer, som man står med. ”Nogle gange lærer vi bedre gennem leg og refleksion. Når vi spiller, følger vi nogle regler og rækkefølger og i ’Mind your Inner Development’  bliver man præsenteret for andre typer spørgsmål, end hvis vi sad overfor hinanden og drak en kop te. Og vi accepterer spørgsmålene, netop fordi vi jo følger spillets regler”, fortæller Eva Damsgaard Nielsen, og fortsætter, ”Vi er nødt til at skabe nogle dialogrum, som gør det muligt for os at tænke nye tanker og derved få nye ideer”. Spillet henvender sig til organisationer og virksomheder og kan bruges både individuelt, i ledergrupper, teams og afdelinger til at finde gode veje i komplekse opgaver, udfordrende situationer eller lignende.

Da spillet skulle produceres, indgik Eva Damsgaard Nielsen et samarbejde med KLS PurePrint, som har trykt spillet og dets indhold. Hun var ikke i tvivl, da der skulle vælges trykkeri. ”Jeg ønskede en fysisk udgave af spillet og når man skal lave et spil om indre bæredygtighed, synes jeg at det eneste rigtige er at vælge det mest bæredygtige trykkeri, som jeg anser KLS PurePrint for at være”.

Du kan købe spillet her

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere på Inner Development Goals (IDG) hjemmeside www.innerdevelopmentgoals.org

Du kan se en ca. 5 min. video-præsentation af Inner Development Goals her

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

  Hvad der startede som et privat nytårsforsæt tilbage i 2018, er i dag blevet til virksomheden Simpelt. Stifter af Simpelt Emma Bech Hansen ønskede at reducere plastikforbruget i hende og kærestens hverdag og hun begyndte at undersøge mulighederne for produkter...

læs mere
KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

  I FSC Ugen 2024 sætter NGO’er og virksomheder i hele Norden fokus på betydningen af de valg, vi alle træffer i hverdagen. Når du vælger FSC®, er du f.eks. med til at gøre en forskel for natur, dyreliv og mennesker i verdens skove. FSC®-mærket sikrer ikke bare...

læs mere