Gode råd til udvidet producentansvar for emballage: Sådan griber din virksomhed det an

 

Hos KLS PurePrint ønsker vi at være med til at skabe gennemsigtighed omkring producentansvaret for emballage og løbende informere vores kunder. Vi har derfor samlet en række anbefalinger til håndteringen af det udvidet producentansvar.

Vi har allieret os med den kollektive ordning, Emballageretur, som præsenterer gode råd til hvordan virksomheder kan håndtere producentansvaret for emballage og forberede sig bedst muligt.

1. Se det store perspektiv
Producentansvaret er ikke blot et bureaukratisk onde; det er en mulighed for at positionere din virksomhed i en fremtid, hvor bæredygtighed er afgørende. Ved at tænke mere bæredygtigt kan din virksomhed styrke sin profil, tiltrække kunder og dygtige medarbejdere samt opnå økonomiske gevinster gennem optimering af emballagemængder og valg af miljøvenlige materialer. 

2. Nedsæt en styregruppe
Organisering og erfaring er nøglen til effektiv håndtering af producentansvaret. Derfor er det en god ide at etablere en styregruppe i din virksomhed, der kan sikre, at de rigtige medarbejdere håndterer ansvarsområdet korrekt, og at erfaringer ikke går tabt.

3. Start med de lavthængende frugter
Optimering af emballage bør være en prioritet. Ved at forenkle emballagen, vælge de rigtige materialer og reducere unødvendig emballage kan din virksomhed opnå betydelige besparelser og samtidig bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Ofte ser vi, at emballage anno 2024 byder på oversize indpakning med masser af luft uden om det egentlige produkt og/eller adskillige lag af emballage af vidt forskellige materialer og flot og farverigt tryk. Det billede skal helst være markant forandret, når vi kommer blot nogle få år frem, for producentansvaret har som mål, at vi totalt fornyer måden vi tænker emballage på,” siger Morten Harboe-Jepsen, adm. direktør i Emballageretur.

Der skelnes mellem tre emballagetyper: Produktemballage (primær), multipak-emballage (sekundær) og transportemballage (tertiær). Rigtig mange virksomheder overemballerer og derfor er det fordelagtigt at forsøge at reducere volumen for alle tre emballagetyper. Og særligt tre ting bør være i fokus:

Forenkling af emballagen: Ved at stræbe efter færrest mulige materialevarianter gør I administrationen enklere og lægger samtidig grundlaget for fremtidige reduktioner i emballageforbruget. Det er også vigtigt at overveje faktorer som luftindholdet i emballagen. En mere effektivt designet emballage kan forbedre produktbeskyttelsen, mindske luftmængden og øge transporteffektiviteten, hvilket i sidste ende kan resultere i besparelser for virksomheden.

Materialevalg: Karton er langt hen ad vejen et rigtig godt emballagemateriale, men plast og/eller glas er ofte mere velegnede til friske fødevarer. Identificér det emballagemateriale, der bedst sikrer jeres produkter, og søg efter miljøvenlige og mere bæredygtige alternativer. Det er særligt fordelagtigt at bruge genbrugsmaterialer, såsom sekundært råmateriale eller genanvendte inputmaterialer, i jeres emballage, hvor det er muligt.

Monomaterialer og mindre tryk: En mere ensartet emballage er lettere at genanvende eller genbruge. Derfor bør I overveje trykfarver, materialetype til etiketter og brugen af lim, da dette kan påvirke emballagens genanvendelighed.

4. Find den rette samarbejdspartner og brug jeres netværk
Producentansvaret indebærer en betydelig opgave, som ofte ligger uden for virksomhedernes kernekompetencer. Derfor kan det være en fordel at gå sammen med en kollektiv ordning, der kan hjælpe med at håndtere de formelle krav fra myndighederne og sikre en ansvarlig håndtering af emballageaffaldet. Der findes flere forskellige kollektiv ordninger, og I kan med fordel undersøge, hvilken kollektiv ordning der matcher jeres behov for håndtering af de formelle krav fra myndighederne. Undervejs er sparring og mulighed for netværk med andre virksomheder, der står med samme udfordringer, og graden af medindflydelse på processer væsentlige parametre.

Hvordan griber KLS PurePrint anbefalingerne an?

Hos KLS PurePrint har vi valgt at melde os ind i Emballageretur. Emballageretur er en værdifuld partner i håndteringen af producentansvaret og tilbyder en lang række fordele, viden og læring indenfor emnet, som bygger på knap 20 års erfaring med håndtering af producentansvar.

KLS PurePrints primære fokus er at rådgive vores kunder til de mest miljørigtige emballageløsninger, der opfylder de funktionelle krav til emballagen. Det er ofte produktemballagen (primær) eller multipak-emballagen (sekundær), som vi producerer og leverer til kunder. Dette er vores primære rådgivning og et område, hvor vi for alvor kan hjælpe vores kunder med at blive godt klædt på til producentansvaret for emballage. En del af vores rådgivning går på eksempelvis at fjerne plastikruder, metalfolier eller anden form for materialesammenblanding, sådan at vores kunders emballage bliver til et monomateriale af karton. Med vores Cradle to Cradle® certificering er både trykfarver, karton og lim fuldstændig kortlagt i forhold til indholdsstoffer i overensstemmelse med denne certificering.

I forhold til egen transportemballage (tertiær) til kunder, der overvejende er papkasser, paller og paller-wrapping, har vi testet forskellige muligheder for at reducere mængden af emballage samt optimere i forhold til monomaterialer. Mængden af materiale har vi, i samarbejde med en kunde, kunne reducere med tæt på 50% ved at skifte fra eksportpapkasser til standardpapkasser, som er væsentligt tyndere. Ud over at kasserne er billigere i indkøb, så er der også mindre transportemballage og dermed også en besparelse i forhold til emballageafgiften. I egen produktion har vi med succes testet papirtape som alternativ til plastisktape, hvorved vi ikke sammenblander plast og papkasser.

Vores paller er enten europaller, der kan genbruges, eller engangspaller, som vi får leveret papiret på fra papirfabrikkerne, der genbruges videre til kunder. Ved begge løsninger er der tale om paller, der ikke udløser emballageafgifter for vores kunder, da de bliver genbrugt. Engangspaller skal rapporteres en enkelt gang som træemballageaffald. Det er endnu usikkert, om det er KLS PurePrint der får regningen for dette, når ordningen træder i kraft pr. 1. juli 2025.

Det seneste testprojekt er udskiftning af palle-wrapping fra plastfolie til papirwrap, herved reducerer vi ikke mængden, men vi konverterer fra plastik til papir og opnår dermed en lavere sats på emballageafgiften for denne del. Emballageretur forventer at bidragssatserne for papir bliver i omegnen af 500 kr. pr. ton og cirka 5000 kr. pr. ton for plast.

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

  Hvad der startede som et privat nytårsforsæt tilbage i 2018, er i dag blevet til virksomheden Simpelt. Stifter af Simpelt Emma Bech Hansen ønskede at reducere plastikforbruget i hende og kærestens hverdag og hun begyndte at undersøge mulighederne for produkter...

læs mere
KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

  I FSC Ugen 2024 sætter NGO’er og virksomheder i hele Norden fokus på betydningen af de valg, vi alle træffer i hverdagen. Når du vælger FSC®, er du f.eks. med til at gøre en forskel for natur, dyreliv og mennesker i verdens skove. FSC®-mærket sikrer ikke bare...

læs mere