Ny Hvidbog: Anbefalinger til fremtidens emballageløsninger

Forbrugere og indkøbere famler i valget af miljørigtig emballage og mærkning af emballagen. Det er uklart for mange, hvad der er reel bæredygtighed, og hvornår der er tale om greenwashing. Der er brug for ensartede målparametre på miljøpåvirkninger, for at forbrugere og virksomheder kan tage de rigtige valg. Derfor udgiver KLS PurePrint A/S i samarbejde med Gitte Haar, Center for Cirkulær Økonomi, en Hvidbog som kommer rundt omkring hele emnet. Bogen udkommer 1. oktober.

Brundtlandrapporten

Allerede i 1987 blev Brundtland rapporten udgivet, og dens definition på bæredygtighed opfattes stadig som den mest retvisende: ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov, uden at bringe fremtidige generationers behov i fare.”

Det helt afgørende for at leve op til rapportens ord og for at skabe miljøskånsomme emballageløsninger er, at emballagerne og materialerne indgår i en Cirkulær Økonomi, så vi på den måde bliver uafhængige af jomfruelige resurser og får skabt fuld genanvendelse af alle de typer af materialer, der bruges til emballage.

Der findes i dag ikke noget entydigt valg af emballagemateriale, som sikrer det mest miljøskånsomme valg. Det er komplekst at foretage et miljørigtigt emballagevalg, fordi en stor del af emballagen i dag kun bruges én gang og derefter brændes eller ender i naturen. Derfor er der brug for viden i virksomhederne til at tage de konkrete materialevalg og sikre sig, at materialerne kan genanvendes.

Udvidet producentansvar

Emballager bliver omfattet af et udvidet producentansvar fra 2025 (Extended Producer Responsibility – EPR). EU-Kommissionens mål er at skabe et indre grønt marked i 2030 baseret på en Cirkulær Økonomi og ægte miljøskånsomme produkter. Ensretning af sortering af affaldet i EU er på vej og muligvis med udgangspunkt i de danske sorteringsvejledninger. Dette er første skridt til at få adgang til flere materialer, der kan genanvendes.

Emballageproducenter oplever i disse år en stigende efterspørgsel på udskiftning af materialer til emballage generelt, og til fødevareemballage i særdeleshed. Dette på grund af den store andel af engangsemballage fremstillet af plastik. Fiber/karton opleves af mange som mere miljøskånsomt end plastik, og forbrugerne vurderer ofte, at de fiberbaserede materialer er mere miljøskånsomme end plastik. Det er en sandhed med modifikationer, og plastik er et godt materiale til at bevare holdbarheden af fødevarer og har store potentialer i en Cirkulær Økonomi.

Bogen gennemgår de forskellige materialer til brug for emballage og opstiller nogle fordele og ulemper ved de forskellige materialer, der kan bruges som vejledning i virksomhedernes materialevalg. Sidst i bogen præsenteres konklusioner og anbefalinger.

Anbefalinger til fremtidens emballageløsninger

Her er et udvalg af de vigtigste anbefalinger i valg af emballage:

 • I en Cirkulær Økonomi med fuld genanvendelse har alle materialer en begrænset miljøpåvirkning.
 • Emballagen må ikke kompromittere varernes holdbarhed og sikkerhed.
 • Tydelig information på emballage om dens bortskaffelse – gerne ved brug af piktogrammer.
 • Emballagen skal være produceret i monomaterialer, da de er nemme at genanvende. Alternativt skal de være fuldt adskillelige, og der skal være information om adskillelse og bortskaffelse af alle komponenter.
 • Hvis emballage baseret på papir og karton er forurenet med våde fødevarer, skal denne bortskaffes særskilt og kan ikke genanvendes. Det er en fordel, at materialerne er godkendt til biokompostering og bortskaffes sammen med madvaren.
 • Papirmærkater og papir-/kartonomslag (sleeves), som nemt kan aftages.
 • Ikke direkte print på plastikbeholderen.
 • Undgå oxo- og biokomposterbart plastik – det forurener materialestrømmen.
 • Krav om oplysninger om kemikalier fra emballageproducenten (nye indberetningskrav og overensstemmelseserklæringer). Opmærksomheden på kemikalieindhold i emballagematerialerne vil være stigende.
 • Nye emballagetyper af genanvendte materialer, såsom aluminium og andre metaller.
 • Fiberbaserede materialer (papir og karton) af rene materialer uden skadelig kemi, som sikrer renere og mere miljørigtig genanvendelse og kan bidrage til at øge andelen af genanvendt fiberbaseret materiale. Dette vil på sigt medføre, at de genanvendte materialer også kan bruges til fødevarekontakt.
 • Plastemballager af genanvendt plast. Selvom udbuddet er begrænset og prisen højere, så er efterspørgslen med til at drive omstillingen.

Bogen vil fra den 1. oktober kunne købes via online boghandlere, på Center for Cirkulær Økonomis hjemmeside, www.c-c-e.dk og i webshoppen www.17verdensmål.dk

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

Simpelts mission er at reducere plastikforbruget

  Hvad der startede som et privat nytårsforsæt tilbage i 2018, er i dag blevet til virksomheden Simpelt. Stifter af Simpelt Emma Bech Hansen ønskede at reducere plastikforbruget i hende og kærestens hverdag og hun begyndte at undersøge mulighederne for produkter...

læs mere
KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

KLS PurePrint deltager i FSC® Ugen 2024

  I FSC Ugen 2024 sætter NGO’er og virksomheder i hele Norden fokus på betydningen af de valg, vi alle træffer i hverdagen. Når du vælger FSC®, er du f.eks. med til at gøre en forskel for natur, dyreliv og mennesker i verdens skove. FSC®-mærket sikrer ikke bare...

læs mere