Samarbejde med startups kan sikre bæredygtig vækst hos veletablerede virksomheder

Et stigende krav til bæredygtig omstilling fra kunder, medarbejdere, lovgivere og samarbejdspartnere presser virksomheder med konventionelle forretningsmodeller. Men hvordan kommer man fra ’take-make-waste’ til nye, bæredygtige forretningsmodeller? Man skaber et miljø omkring sin virksomhed, der tiltrækker innovative startsups, som man kan lære noget af. Det er budskabet i en ny bog om bæredygtige corporate-startup miljøer.

Samarbejde skaber innovation

Det kan være svært for etablerede virksomheder at arbejde agilt og innovativt, fordi fokus er på den daglige drift. Samarbejde med startups kan være løsningen på problemet, mener Freja Ludvigsen. ”Nystartede virksomheder, som er født ind i den bæredygtige omstilling, har en helt anden forståelse for fremtidens materialer, teknologier og cirkulære forretningsmodeller, hvilket er noget etablerede virksomheder kan drage fordel af”, uddyber hun, og fortsætter:”Partnerskab for handling, er verdensmål 17, og netop dette verdensmål skal virksomheder tage til sig. For gennem samarbejder og vidensdeling på tværs af virksomheder, kan innovation og ideer fremmes og derved bidrage til den bæredygtige udvikling”.

Og selvom det kan være forbundet med både dilemmaer og svære beslutninger, når etablerede virksomheder ønsker at øge deres innovationskraft gennem partnerskaber, kan det være en genvej til at blive en del af den bæredygtige omstilling i tide. Hvis den stabile virksomheds markedskendskab og ledelseskraft kombineres med den nystartede virksomheds agilitet og kreativitet, kan der skabes en win-win situation hvor idé- og vidensdeling bidrager positivt til begge parters vækst.

Det budskab folder konsulent og ejer af virksomheden, Partnerskaberen, Freja Ludvigsen, ud i sin nye bog ”Hvad kan startups, som vi ikke kan?”. Det er den første bog på dansk, der kobler bæredygtighed, innovation og partnerskaber.

NIRAS Green Tech Hub

Bogen præsenterer eksempler på cases, som belyser Freja Ludvigsens pointer. En af casevirksomhederne er ingeniørvirksomheden NIRAS, som har formået at skabe et innovativt in-house miljø, NIRAS Green Tech Hub, der fungerer som bindeled mellem virksomheden og startups. Miljøet er bygget op omkring NIRAS’ innovationsbehov med fokus på fremtidens bæredygtige produkter og løsninger, samt idéudveksling og forretningsudvikling mellem parterne. ”Vi så det som en god mulighed for at få nyt talent ind på matriklen, som vi kan sparre med, spille gode og lære noget af i forhold til nye opfindelser, ny teknologi og software”, udtaler Clas Nylandsted Andersen, formand for NIRAS Alectia Fonden.

Men partnerskaber med startups er ikke kun for store virksomheder. I bogen peger Freja Ludvigsen på, at små og mellemstore virksomheder har en fordel i forhold til at åbne dørene for bæredygtige startups, fordi der ofte ikke er så langt fra tanke til handling og det gør samarbejdet mere agilt.

 Ud over lysende eksempler på partnerskaber mellem startups og veletablerede virksomheder, bidrager bogen også med procesmodeller og værktøjer, som skal give læseren mod til selv at åbne dørene for startups og andre, der kan det, som virksomheden ikke selv kan i forhold til at omstille sig til en verden med nye bæredygtige krav, stigende energi- og råvarepriser og mangel på ressourcer og råvarer.

Bæredygtig dagsorden

Freja Ludvigsen var ikke i tvivl om valget af trykkeri, da hendes bog skulle trykkes. ”For mig var der ingen tvivl om at KLS PurePrint skulle trykke min bog. Eftersom bogen handler om bæredygtig omstilling, var det vigtigt for mig at vælge et bæredygtigt trykkeri. Jeg opfatter KLS PurePrint som en virksomhed, der er virkelig god til at hjælpe store og små virksomheder med at understøtte den bæredygtig dagsorden. På den måde gør KLS PurePrint allerede det, som jeg opfordrer andre virksomheder til at gøre, nemlig at skabe bæredygtig vækst i partnerskab”, siger Freja Ludvigsen.

Om bogen

Freja Ludvigsen: Hvad kan startups, som vi ikke kan? En guide til bæredygtig vækst i partnerskab
Forlaget Rethink Business. 244 sider. Udsalgspris: 349,00 kr.
Kan købes på SaxoLiveboxPlusbog og Bog&Idé 

Du kan finde en gratis læseprøve af bogen her

Om forfatteren

Bogen er skrevet af Freja Ludvigsen, cand.scient.pol. Hun var fra 2015-2021 erhvervsudviklingschef i Gladsaxe Kommune, en af landets største erhvervskommuner. Her var hun med til at sætte FN’s Verdensmål på vækst-dagsordenen og skabe to bæredygtige corporate-startup miljøer, Alfa Laval Innovation House og Verdensmålshuset på Fremtidsvej. I dag driver hun virksomheden Partnerskaberen, der hjælper virksomheder, kommuner og organisationer med at skabe fremtidens bæredygtige vækst.