Thise Mejeri – økologisk og bæredygtigt

Mejeriet i Thise blev grundlagt i 1887 – og i 1988 blev det et af Danmarks første økologiske mejerier. På daværende tidspunkt var der næsten ingen andre, som turde at satse på økologien – hverken politikere, butikker eller mejeriselskaber. Men siden dengang har Thise Mejeri satset på kompromisløs økologisk kvalitet. Nu vil Thise Mejeri gerne være endnu mere ambitiøse i forhold til bæredygtighed.

Bæredygtighed fylder en stor del hos Thise Mejeri forklarer Marianne Zacho Pilgaard, manager for Foodservice hos Thise Mejeri, og tilføjer: ”Som en ansvarlig virksomhed ønsker Thise Mejeri ved produktion og forarbejdning af mælken at mindske påvirkning af miljø og klima, for på den måde at bidrage til en bæredygtig udvikling. Ved kontinuerligt at arbejde med optimering, vil vi mindske vandforbrug, spild og udledning til det omgivende miljø”. Derudover arbejder Thise Mejeri også med en mere bæredygtig emballage: ”Vi har udarbejdet en politik og handlingsplan for emballage, som vi arbejder efter. Emballage, der anvendes til produkter fra Thise Mejeri, skal i videst muligt omfang kunne recirkuleres. Det betyder, at emballagen skal tilpasses affaldsstrategien. I Danmark er affaldsstrategien de seneste år ændret fra en afbrændingsstrategi (fjernvarmeproduktion) til en genanvendelses strategi.”

Bæredygtig ostebog

Som et led i den bæredygtige strategi, har Thise Mejeri også kigget på de trykte materialer. Et af materialerne er en vifte til kunderne, som præsenterer alle mejeriets mange, spændende oste. Den bruges mange steder fx på restauranter, i køkkenet, ude i ostebutikkerne. Det er derfor vigtigt, at den kan holde til hyppig brug, uden at blive ødelagt eller blive beskidt.

For Thise Mejeri handler det ikke om at få spredt osteviften ud til så mange kunder som muligt, men derimod at den gør gavn hos dem, som modtager den. Marianne Zacho Pilgaard siger ”Som udgangspunkt er det en vifte der kun bliver udleveret personligt og til kunder hvor det giver mening for dem at bruge den. Vi fortæller hvordan den er opbygget og hvilke tanker vi har gjort os inden den blev trykt. For os handler det ikke om at dele mange ostebøger ud – det handler om at kunderne som får en brugbar ostevifte som ikke bare blive smidt væk igen. Netop derfor er den også fleksibelt opbygget, så ostekort kan fjernes eller tilføjes… altså en livstids bog.

Stenpapir og bæredygtigt kopipapir

Derfor bliver viften trykt på stenpapir, som er Cradle to Cradle certificeret. I stedet for at være lavet af træ, laves stenpapir af 80 % kalk, og papiret produceres uden anvendelse af vand. Den store fordel ved stenpapir er at det er vandafvisende, og dermed kan tørres af, hvis det bliver fedtet.

Modtagelsen har været så god, at der nu også er en mælkebog på vej i stenpapir, som fortæller om de mange spændende muligheder der er for at vælge økologisk mælk.

Udover at få trykt ostebogen og den kommende mælkebog hos KLS PurePrint, har Thise Mejeri også udskiftet deres almindelige kopipapir med bæredygtigt Cradle to Cradle kopipapir. Marianne Zacho Pilgaard tilføjer til slut med et grin ”Da papiret leveres til kantstenen, skal alle på kontoret nu hjælpe med at bære det op på 1. sal – Så hver 3. måned har vi dagens fælles motion.

Så nu udviser hele salgsafdelingen bæredygtighed i mere end en forstand