CRADLE TO CRADLE

MILJØVENLIGE PRODUKTER FRA START TIL SLUT

Siden 2015 har KLS PurePrint været Cradle-to-Cradle-certificeret. Det er en helhedsorienteret miljøcertificering, som sikrer, at et produkt ikke forurener, ikke tærer på jordens ressourcer og indgår i naturens eget kredsløb. Tanken er, at produkterne cirkulerer i kredsløbet og genanvendes igen og igen. Det vil sige, at produkterne ikke resulterer i noget affald, og at de ikke er giftige for mennesker eller miljø. Det er også det, man kalder for cirkulær økonomi.

MERE END ET PRODUKTMÆRKE

Cradle-to-Cradle er ikke et produktmærke, men en certificering, der tager højde for hele produktets livscyklus. Hele virksomheden skal derfor leve op til strenge krav om bæredygtighed på fem områder for at blive certificeret.

1 Sunde materialer
Der må udelukkende bruges stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade hverken mennesker eller miljø.

2 Genanvendelse af materialer
Produktet skal kunne indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, så det ikke producerer affald.

3 Vedvarende energi og styring af kulstof
Virksomheden skal være CO2-neutral og anvende 100 procent vedvarende energi til alle processer.

4 Sikring af vandressourcer
Processpildevand skal være så rent, at det i princippet kan drikkes.

5 Social ansvarlighed
Virksomheden skal udvise social ansvarlighed baseret på anerkendte standarder – eksempelvis Global Compact.

Cradle-to-Cradle-certificeringen stiller desuden krav om kontinuerlig forbedring af både produkt og processer. Ved certificeringen i 2015 blev KLS PurePrint registreret på niveauet BRONZE, men allerede i 2016 er niveauet blevet hævet til SILVER.

I 2015 blev KLS PurePrint Cradle-to-Cradle-certificeret på BRONZE-niveau baseret på virksomhedens håndtering af bæredygtighed i forhold til materialer, genanvendelse, vedvarende energi, sikring af vandressourcer og CSR. Ved dette års audit blev det dog klart, at arbejdet med bæredygtighed fortsat giver resultater. Derfor er KLS PurePrint nu certificeret på SILVER-niveau.

Den lille video om cirkulær økonomi og Cradle-to-Cradle er nu set over 1.600 gange på YouTube.