Hvad betyder coronakrisen for KLS PurePrint?

Hvad betyder coronakrisen for KLS PurePrint?

Ditte I forlængelse af regeringens udmelding sker følgende hos KLS PurePrint. Vi vil fortsat producere som normalt, og alle leverancer vil derfor blive leveret som aftalt. Vi er i dialog med vores leverandører, og forventer ikke på nuværende tidspunkt at råvarer...